Cevaplar

2013-01-06T22:54:44+02:00

Retina gözün neresinde yer al›r? Görevi
nedir?
Retina gözün içinde arka iç duvar› tümüyle kaplayan
ince saydam bir dokudur. Retinada ›fl›¤a duyarl›
fotoreseptör hücrelerle birlikte sinir lifleri de
bulunur. Göz basitçe bir kamera gibi çal›fl›r. Ön
k›s›mdaki lens görüntüyü retinaya odaklar. Retina
da kameran›n arkas›ndaki film gibi görüntünün
oluflmas›na imkan sa¤lar.

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-06T22:54:54+02:00

http://www.uzmantv.com/konu/gozun-yapisi

 

sorunun cevabını burda bulabilirsin

 

İyi akşamlar

1 5 1