Cevaplar

2013-01-06T22:58:27+02:00

İlk Müslümanlar (Sabikini İslam), İslam'ı ilk kabul edenlerdir
İslam'ı ilk kabul eden Hatice'dir Ömer 40 müslümandır Ömer'e kadar müslüman olan kırk kişi Hatice, Ali, Ebubekir, Osman, Zeyd, Talha, Zübeyr, Sad, Abdurrahman, Said, Ebu ubeyde, Hamza, Haris, Cafer, Mısab, Mesud, Iyas, ebuzer, Ebu selman, Osman Mazun, Zeyd Harise, Bilal, habbab, Hatib, Halid Bekir, Abdurrahman Cahş, Ebu Ahmed, Amir, Amir Rebia, Vakıd, Erkam, Üveys, Halid, Ömer Anbese, Nuaym, Ammar, Süheyb, Mikdad, Said Hudri
• Hatice: Mekke'nin zenginlerindendi Peygamberle evlendi 25 yıllık evliliklerinde 6 çocukları oldu 
• Ali: Haşimilerden, Ebu Talib'in oğlu, peygamberin amcaoğlu, manevi kardeşi, halifesi, ehlibeyti, vahy katibi, damadı Peygamber Hatice ile evlendikten sonra Ali'yi yanına aldı Ali, hicrette peygamberin yatağına yatarak kafirleri şaşırttı Peygamberin kızı Fatıma ile evlendi İslam'ın kılıcı, ilmin kapısı namıyla anıldıAşere-i Mübeşşereden Peygamberi vefat ettikten sonra yıkayan, defnedendi 4Halife iken Cemel'de Ayşe ve diğer muhaliflerle, Sıffin'de Muaviye ile savaştı 661'de 63 yaşında Haricilerce şehit edildi Oğulları Hasan ve Hüseyin'i de muhalifler şehit etti Türbesi Kufe'dedir 
• Ebubekir: Babası Osman, annesi Ümmülhayr Teymilerden Peygamberden iki yaş küçüktü Zengin bir tacir, mekkelilerin güvendiği bir hakemdi Servetini sonra İslam'a harcadı İşkencedeki müslümanları satın alıp azad etti Kızı Ayşe'yi peygambere nikahladı Cahiliyede puta tapmaz, içki içmez, günaha dalmazdı Sıddık namıyla tanındı Hicrette peygamberin yanındaydı, mağarada peygamberle saklandı Bütün savaşlara katıldı Hac emiri oldu Peygamber öldüğünde dağılanları toplayıp şu hutbeyi okudu: Ey nas, Muhammede tapan varsa bilsin ki o öldü, Allah'a tapan varsa bilsin ki Allah bakidir, asla ölmez İttifakla halife seçildikten sonra yalancı peygamberlerle savaştı Kuranı topladı 142 hadis rivayet etti 634'de vefat etti Hücrei saadetteki kabirde yatmaktadır 
• Zeyd bin Harise: Peygamberin kölesiydi, azat edildi, evlatlığa alındı Manevi oğlu oldu Peygamber ona Zeynep'i nikahladıysa da geçinemediler, Zeynep peygambere nikahlandı Seriyye komutanlığı yaptı, 629'da Mute'de şehit oldu 
• Osman: Emevilerden Babası Affan Namı zinnureyn (peygamberin iki kızıyla evlendiğinden, Rukiye ölünce Ümmü Gülsüm'le evlendi) Aşerei mübeşşereden Rukiye ile Habeşistan'a gidenlerden Bedir dışındaki savaşlara katıldı 644'de halife oldu Sebe taraftarları evini kuşattı, oruçluyken Kuran okurken şehit edildi (656) Cenazesini Zübeyr kaldırdı, Baki mezarlığına gömüldü Osman zengindi, vahy katibiydi Kuranı çoğalttı Lakabı NaşirulKuran'dı 146 hadis rivayet etti 
• Abdurrahman bin Avf: Babası Avf Zühreoğullarından Habeşistan'a gidenlerden Uhud'da yaralandı 651'de vefat etti 
• Sad: Zühreoğullarından, babası Ebu Vakkas Bütün savaşlara katıldı, Kadisiye'de zafer kazandı Fitne devrinde Cemel ve Sıffin'e katılmadı 674'de Medine'de öldü 
• Zübeyr bin Avvam: Babası Avvam Peygamberle bacanak Ayşe'nin kardeşi Esma ile evlendi Habeşistan'a giden kafiledeydi Yermuk savaşında yaralandı Zengindi Ali'ye karşı Cemel'de muhalif saftaydı 656'da şehit edildi 38 hadis rivayeti vardır 
• Talha bin Ubeydullah: Ashabı şuradan (Osman, Ali, Talha, Zübeyr, Sad, Abdurrahman) TeymilerdenBabası Abdullah Bedir savaşında Şam'daydı Uhud'da peygamberi korurken yaralandı Ali'nin halifeliğine zorla biat etti sonra muhaliflere katıldı Cemel'de yer aldı 656'da öldü 38 hadis rivayeti vardır 
• Ebu Ubeyde: Fihroğullarından, Habeşistan'a gidenlerden, 639'da taun salgınında öldü, mezarı Şeria'da Amya'dadır 
• Said: Babası Zeyd Adevioğullarından Ömer'in eniştesi Habeşistan muhacirlerinden Talha ile Şam'dayken Bedir'e katılamadı 671'de Medine'de öldü 
• Hamza: Peygamberin amcası ve sütkardeşi Haşimilerden Allah'ın arslanı lakablı Seriyye komutanıBedir'de düelloya çıkan üç sahabiden biri (Ali, Ubeyde, Hamza) Uhud'da 625'de Habeşli Vahşi'nin mızrağıyla şehit oldu 
• Ömer: Namı Faruk Peygamberden onüç yaş küçüktü Babası Hattab İkinci halife Suriye, Filistin, Mısır, İran'ı fethetti Halefini seçemeden, Ebullülü adlı bir İranlı köle tarafından sabah namazında zehirli hançerle vuruldu, üç gün sonra öldü Hücrei saadete gömüldü

 

kolay gelsin :)

0
2013-01-06T23:21:56+02:00

Müslümanlık ilk olarak Hz. Muhammrd'le geldiyse ilk müslüman odur. Diğerleri Allah'ın kendilerine verdiği dinlerin ilk mensuplarıdır.

Lütfen biryerlerden kopyala yapıştır yapmayalım!!!

0