Cevaplar

2013-01-06T23:32:29+02:00

singular tekil plural çoğuldur al sana plural konusu :)  İsimlerin birer adedini gösteren şekli o ismin tekil halidir Örneğin bilgisayar kitap insan gibi
kelimeler ismin tekil biçimleridir İsimlerin birden fazla adedini göstermek için ise ismin çoğul hali
kullanılır Örneğin bilgisayarlar kitaplarinsanlar gibi kelimeler çoğuldur
Türkçe'de bir tekil ismi çoğul biçime dönüştürmek için o ismin sonuna -ler veya -lar
takılarından uygun olanı getirilir Almanca'da ise genel olarak verilebilecek belirli bir kural yoktur
Her isimin tekili ile çoğulu birbirinden bağımsız kelimeler olabileceği gibi aynı kelimelerin
hem tekil hem de çoğul için kullanıldığı da olabilir Bazen de kelimenin sonuna bazı ekler
getirilerek ismin çoğul biçimi elde edilebilir
Almanca'da çoğul yapımı için belirli kurallar verilemeyeceğine göre kelimeler ezberlenirken
mutlaka çoğullarıyla beraber ezberlenmelidir
Almanca'da çoğul yapımı için verilebilecek tek genel kural bütün çoğul kelimelerin artikellerinin
"die" olduğudur Tekil halde bulunan bir ismin cinsiyeti ya da artikeli her ne olursa olsun o ismin
çoğuluyla "die" artikeli kullanılır Bu belirli artikel kullanımı için geçerlidir
Belirsiz artikellerde durum farklı olmakla beraber gayet kolaydır
Şöyle ki; olumlu-belirsiz artikeller (ein-eine) çoğulda kullanılmazlar Bu durumda isim yalnız
başına artikelsiz olarak kullanılır
Olumsuz-belirsiz artikeller ise (kein-keine) çoğulda sadece "keine" olarak kullanılırlar

1 5 1