Cevaplar

2013-01-07T12:52:15+02:00

DENEYİN AMACI: Enerjinin işe dönüşebileceğini görmek.
HAZIRLIK SORUSU:
Isı enerjisiyle suyu ısıttığımızda ortaya çıkan buharla bir iş yapılabilir mi? Tartışınız.

1.statif çubuk (2 adet)
4.bunzen kıskacı
7.lastik tıpa
2.üç ayak ( 2 adet)
5.bağlama parçası
8.ucu çekik dik açılı cam boru
3.su çarkı
6.cam balon
9.ispirto ocağı
DENEY DÜZENEĞİ:


DENEYİN YAPILIŞI:
1-Parçaları şekilde görüldüğü gibi birbirine monte ederek şekildeki düzeneği kurunuz.
2-Cam balonun içine yarıya kadar su doldurunuz. Lastik tıpayı dik açılı cam boruya geçiriniz.
Bunu cam balonun ağzına takınız.
3-Su çarkını, şekildeki gibi kanatlarına , buhar üstten vuracak şekilde yaklaştırınız.
4-İspirto ocağını yakınız, su kaynayınca çıkan buharın etkisiyle dönen su çarkını izleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Yanan ispirto ocağı enerji verir. Bu enerjiyle cam balonun içindeki suyun sıcaklığı artar. Sıcaklığı artan su buharlaşır. Buhar, pervaneye bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin etkisiyle pervane döner.Yani iş yapar.O halde “bu olayda enerji işe dönüşmüştür”diyebiliriz.
TEORİK BİLGİ:
Bir cisim iş yapabilecek durumda ise bu cismin enerjisi vardır. Yani “enerji”, iş yapabilme yeteneğidir.
Enerji, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Günlük işlerimizi yapmak, kahvaltı için suyumuzu kaynatmak, yemek yapmak, ısınmak, elektrikli aletleri çalıştırmak, fabrikalarda üretim yapmak...vb. için enerjiye ihtiyacımız vardır. Enerjinin büyüklüğü yapacağı işle ölçüldüğü için, iş birimleri aynı zamanda enerji birimleri için de geçerlidir.
Albert Einstein Enerjinin Korunumu Kanunu ile; “Enerjinin yoktan varolmayacağını, varken de yok olmayacağını ancak maddenin enerjiye, enerjinin de maddeye dönüştürülebileceğini açıklamıştır.
Isı , elektrik, mekanik, güneş, nükleer, kimyasal, ışık enerjisi...vb. bilinen enerji türlerindendir.

0
2013-01-07T12:53:23+02:00


HAZIRLIK SORUSU:
Isı enerjisiyle suyu ısıttığımızda ortaya çıkan buharla bir iş yapılabilir mi? Tartışınız.

1.statif çubuk (2 adet)
4.bunzen kıskacı
7.lastik tıpa
2.üç ayak ( 2 adet)
5.bağlama parçası
8.ucu çekik dik açılı cam boru

DENEY DÜZENEĞİ:


DENEYİN YAPILIŞI:
1-Parçaları şekilde görüldüğü gibi birbirine monte ederek şekildeki düzeneği kurunuz.
2-Cam balonun içine yarıya kadar su doldurunuz. Lastik tıpayı dik açılı cam boruya geçiriniz.
Bunu cam balonun ağzına takınız.
3-Su çarkını, şekildeki gibi kanatlarına , buhar üstten vuracak şekilde yaklaştırınız.
4-İspirto ocağını yakınız, su kaynayınca çıkan buharın etkisiyle dönen su çarkını izleyiniz.
DENEYİN SONUCU:
Yanan ispirto ocağı enerji verir. Bu enerjiyle cam balonun içindeki suyun sıcaklığı artar. Sıcaklığı artan su buharlaşır. Buhar, pervaneye bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin etkisiyle pervane döner.Yani iş yapar.O halde “bu olayda enerji işe dönüşmüştür”diyebiliriz.
TEORİK BİLGİ:
Bir cisim iş yapabilecek durumda ise bu cismin enerjisi vardır. Yani “enerji”, iş yapabilme yeteneğidir.
Enerji, günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Günlük işlerimizi yapmak, kahvaltı için suyumuzu kaynatmak, yemek yapmak, ısınmak, elektrikli aletleri çalıştırmak, fabrikalarda üretim yapmak...vb. için enerjiye ihtiyacımız vardır. Enerjinin büyüklüğü yapacağı işle ölçüldüğü için, iş birimleri aynı zamanda enerji birimleri için de geçerlidir.
.

0