Cevaplar

2013-01-07T13:28:34+02:00

İng.

 

85.000km2 dolayındaki covering about 11% of Turkey's land surface area in the north of the Marmara Region on the east, the Central Anatolia Region, which is adjacent to the southeast, the Mediterranean region is surrounded by the Aegean region in the west (the name is from the adjacent sea). The boundary of the Marmara Bölgesi'yle Goose rises to the north west, the Gulf of Edremit Mountain stretches from the Cape of Good Father.

 

Türkçe 

 

85.000km2 dolayındaki yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %11’ini kaplayan, kuzeyde Marmara Bölgesi’ne, doğuda İç Anadolu Bölgesi’ne, güneydoğuda Akdeniz Bölgesi’ne komşu olan bölgemiz batıda da Ege Denizi’yle çevrilidir (adını komşu olduğu denizden alır). Marmara Bölgesi’yle olan sınırı batıda Baba Burnu’ndan başlayarak Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yükselen Kaz Dağı’na uzanır.

0