Cevaplar

2013-01-07T13:35:19+02:00

DTCF Kuruluş Amacı:

Fakültenin kuruluşunu öngören 2795 sayılı yasanın gerekçesinde ise iki ayrı gereksinme vurgulanmıştı:

"Başkentte bir yönden Türk kültürünü bilgi yöntemi ile işleyecek bir inceleme vearaştırma kurumu; öte yandan ortaöğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek..."


Böylece 9 Ocak 1936'da Mustafa Kemal'in de katıldığı büyük bir törenle açılan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında. Tarih Kurumu ile DilKurumu'nun çalışmalarını da bir arada değerlendirip senteze varmaya da çalışacaktı.


Başkentte Türk kültürünü bilgi yöntemi ile işleyecek bir inceleme ve araştırma kurumuna olan gereksinmeyi karşılamak öte yandan orta öğretim kurumlarımıza ulusal dil ve tarihimizin bilimsel ve en yeni anlayışlarına göre hazırlanmış öğretmen yetiştirmek..." amacıyla kurulan ve 9 Ocak 1936'da Mustafa Kemal'in ve İsmet İnönü'nün de katıldığı büyük bir törenle öğretime başlayan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) bilimsel araştırmalar yapma ve yaymanın dışında Tarih Kurumu ile Dil Kurumu'nun çalışmalarını da birlikte değerlendirip senteze varmaya çalışacaktı.

0