Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-07T14:45:49+02:00

MÖ 7000 civarı Bu döneme ait arkeolojik kanıtlar (çakmaktaşları gibi) sahil boyunca avcı-balıkçı Mezolitik insanların yaşadığını göstermektedir.MÖ 3000 civarından sonra Neolitik dönemin başlamasıyla Megalitik döneme ait mezarlar kaybolur. Daha uzun süreli yerleşimlere ve tarıma ait işaretler.

MÖ 500 civarından sonra İngiltere'den Keltlerin gelişi İrlanda'da Demir Çağı'nı kapatır.MS 431 Papa, Palladius'u İrlanda'ya piskopos olarak gönderir.

432 civarı Aziz Patrik (daha sonraları İrlanda'daki en büyük aziz olacaktır) İrlanda'ya misyoner olarak döner. 16 yaşındayken İngiltere'den İrlanda'ya kaçırılmış ama sonra Fransa'ya kaçmıştır.

800 civarından sonra Viking saldırıları başlar. İskandinavya'dan gelenler sonraları liman şehirleri haline gelen yerleşimler kurar (ör. Dublin).

976 - 1014 976'da Munster Kralı ilan edilen Brian Ború 1002'de kendini İrlanda Kralı ilan eder ve

1014'te Vikingleri Clontarf yakınlarında yener. Aynı yıl öldürülmesinden sonra krallık yeniden parçalanır.

1169'dan sonra Anglo-Normanlar adayı büyük ölçüde fetheder ve orada yerleşir. Feodalizm başlar ve kaleler inşa edilir.

1541'den sonra İngiltere Kralı 8. Henry kendini İrlanda Kralı ilan eder ve İrlandalı kabile prenslerinden üstün olduğunu öne sürmeye başlar.

1607 En güçlü İrlandalı kabile prensleri İspanya'ya kaçar ("Asillerin Kaçışı") ve böylece Kuzey İskoçyalıların üstünlüğü sona erer.

1608 1. James Protestan İskoçyalıları ve İngilizleri sistematik bir şekilde yerleştirmeye başlar ("Ulster'in Sömürgeleştirilmesi").

1641-53 İngiliz yerleşimcilere karşı İrlandalı Katoliklerin ayaklanması başlangışta başarılı olur. 1649'da Oliver Cromwell İngiliz İç Savaşı'ndaki başarısından sonra İrlanda'yı çok kanlı bir akınla fetheder.

1690 İngiltere'nin Katolik Kralı 2. James 1690'daki Boyne Savaşı'nda Orange Prensi William'a yenilir ve "Protestanlığın Tırmanışı" başlar.

1691 Dublin'deki İrlandalı-Protestan meclis Katolikleri ikinci sınıf vatandaşa dönüştüren "ceza yasasını" kabul eder.

1800 Birlik Yasası İrlanda'yı Birleşik Krallığın parçası yapar. Dublin'deki meclis dağılır ve İrlanda Avam Kamarası'nda 100 vekille temsil edilmeye başlar.

1 5 1
2013-01-07T14:51:23+02:00

malllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

0