Cevaplar

2013-01-07T15:04:47+02:00

kolay olması nedeni ile evde otomatik alet kullanımı tercih 
edilmektedir. Otomatik aletler kan basıncını kol veya bilekten 
ölçebilir. Piyasada hem koldan hem de bilekten ölçen çok sayıda alet 
vardır ama son yıllarda 

0
2013-01-07T15:05:14+02:00

Bir kavram veya nesnenin cümleler ile ayırt edici özelliklerinin verilmesi yolu ile tanımlama yapılır. Tanımlama "Bu nedir ?" sorusunun cevabıdır. Tanımlama, düşünce yazılarının giriş bölümünü oluşturur.

Tanımlama yapılırken, tanımı yapılan varlık ya da nesnenin benzerlerinden farklı olan, ayırt edici özellikleri verilmelidir.

 

Örnek: Sıfatlar, bir kelimeden önce gelerek, o kelimenin özelliğini anlatan sözcüklerdir.

 

Tanım değildir. Çünkü, benzerlerinden farklı özellikleri verilmemiş, tanım zarflara da uygun olmuştur.


Örnek: İsimlerden önce gelerek, kendisinden sonra gelen adın özelliğini anlatan kelimelere "sıfat" denir.

 

Tanımdır. 2-Benzetme (Teşbih) [değiştir]

Bir kavramı ya da varlığı başka kavram ya da varlığa ait özelliklerle anlatmadır.

 

 

ÖRNEK:“Deneme yazarı bir söz işçisidir. Onun bir kuyumcuya benzetirim ben kuyumcu nasıl değerli madeni bin bir özenle işleyerek çok değerli eserler oluşturursa, deneme yazarı da sözcükleri büyük bir dikkatle ve özenle bir araya getirerek eserini oluşturur.” 3-Karşılaştırma (Mukayese etme) [değiştir]

Bir paragrafta birbiri ile alakalı birden fazla varlık ya da nesne mukayese ediliyorsa, kıyaslanıyorsa, bu durumda karşılaştırmalı anlatım yöntemi kullanılmış demektir. Bir karşılaştırmanın yapılabilmesi için en az iki varlık bulunmalı, bu iki varlık ortak bir özellik bakımından karşılaştırılmalıdır.


Örnek: Orhan Veli ile Rıfat Ilgaz, yaşadıkları dönemin en önemli yazarlarıdır. Fakat Rıfat Ilgaz eserlerinde genellikle mizahi, güldürücü, komik olayları anlatırken Orhan Veli ise, acıklı, hüzünlü, karamsar olayları eserlerine yansıtmıştır.

 

Karşılaştırma yapılacak varlık ya da nesneler arasında kesinlikle ortak özellik bulunmalıdır. Bir de, tek yönlü karşılaştırmalar vardır. Tek yönlü karşlaştırmalar "pek, çok, daha, en ..vb." gibi kelimeler kullanılarak yapılır.


Örnek: Benim arabam daha güzel.

Örnek: Onun boyu çok uzun.

4-Tanık Gösterme [değiştir]

Anlatılmak istenilen düşüncenin başkalarının görüşlerinden,sözlerinden yararlanarak açıklanması yoludur.

Örnek: Gökyüzüne hakim olan, dünyaya hakim olur. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk " İstikbal göklerdedir!" diyerek gökyüzünün önemini belirtmiştir.

Tanık göstermenin yapılabilmesi için bir kişiden alınan söz, hiç bir değişikliğe uğratılmadan kullanılmalıdır. Eğer değişiklik yapılırsa, o söz tırnak içinde yazılmaz, tanık gösterme yapılmamış olur. 5-Sayısal Verilerden Yararlanma [değiştir]

Bir düşünce yazısında, verilmek istenen , kabul ettirilmek istenen düşünceyi benimsetmek adına, çeşitli sayısal verilerin kullanılması yoluyla oluşturulan düşünceyi geliştirme yöntemidir.


Örnek: İstanbul'un nüfusu, her geçen gün artmaktadır. Cumhuriyet kurulduğunda İstanbul'da yaşayan kişi sayısı 783.000 iken, 1950'li yıllarda bu rakam 3 milyon kişiye çıkmıştır. Bugün ise 13 milyonu aşkın yaşayan insan vardır. Bu da gösterir ki, İstanbul nüfusu çoğalmaktadır.

0