Cevaplar

2013-01-07T15:17:55+02:00

Ebul Feth Ömer bin İbrahim veya Ömer Hayyam (18 Haziran 1048 - 4 Aralık 1131), İranlı şair, filozof, matematikçi ve astronom.

Hayyam 'Çadırcı' takma adını atalarının çadırcılık yapmasından almıştır. Ayrıca İstanbul'un beyoğlu ilçesinde bir semte adını da vermiştir. Tarlabaşı bulvarından başlayıp, Dolapdereye kadar inen caddenin adıdır.

Eserleri 
Hayyam, astronomi, cebir ve geometri ile ilgili birçok eser yazmıştır.
* Rubaiyat
* Fiil-Berahin Ala Mesail-Cebr Vel-Mukabele
* Risale fi Şerhi Maeşkale min Müsadereti Kitabı Oklides
* Muhtasar fit-Yab'iyat
* Risale fi Külliyetril-Vücud
* Risalet-il-Keun vet-Teklif
* Mükilat-ül hisab
* Mizan-ül Hikme
* Levazım-ül-Emkine
* Kitab-ül Şifa
* Risale Fiha el-ihtiyal li-marifati Midar-iz Zehep vel-fiddati-fi cismin mürekkebi
* Nevruz name
* Ravdat-ül-klüb
* Risale-in vücudiye

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/edebiyat-ww/10075-omer-hayyam.html#ixzz2HINLrnKb

1 1 1