Cevaplar

2013-01-07T15:19:23+02:00

Matematikte, rasyonel veya oranlı sayılar (veya kesirler) iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır. Oranlı sayılar b sıfır olmamak üzere a/b şeklinde (a ve b tamsayı) yazılabilir. 2/3 ve 4/6 veya 6/9 eşdeğer oranlı sayılardır. Dolayısıyla her oranlı sayı sonsuz şekilde ifade edilebilir. Oranlı sayıların en basit formu a ve b tamsayılarının ortak böleninin olmadığı a/b ifadesidir.
Her tam sayı oranlı sayıdır. Çünkü  veya  veya  şeklinde yani oranlı sayı tanımına uygun biçimde yazılabilirler. Oranlı sayılar kümesi , tam sayılar kümesi 'yi kapsar. Yani .
Tanım Oranlı sayılar kümesitam sayıların bir genişlemesidir ve Q ile veya  ile gösterilir.  kümesi genelde şöyle tanımlanır:
 Daha ince bir tanımı ise tam sayılar üzerinden tanımlanacak bir denklik bağıntısıyla yapılabilir. Böylece her denklik sınıfı bir oranlı sayı olarak anılır.  kümesinden seçilmiş keyfî (a,b) ve (c,d) öğeleri için "~" bağıntısı
 olarak tanımlansın. Bunun bir denklik bağıntısı olduğu kolaylıkla kanıtlanabilir. Bu durumda, denklik sınıfları
 olurlar. Oranlı sayı ise basitçe
 şeklinde tanımlanır.
Tanımda paydanın sıfır olmama şartı  ifadesinin tanımlanmamış olmasındandır. Bir sayının sıfıra bölümü tanımsızdır.


Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/222511-rasyonel-sayilar-hangileridir.html#ixzz2HINkJc6k

1 5 1
2013-01-07T15:19:33+02:00

rasyonel karesi olan 

 

kök 3 irrasyonel

1 5 1