Cevaplar

2015-07-11T22:16:03+03:00
İnsan Hakları ve Denk Bütçe
İnsan hakları derin bir konudur. Devletler, önceleri insan haklarını korumak için kurulurlar. Fakat zamanla yeni bileşimlere gidemedikleri zaman egemenlerin/ezenlerin temsilcisi durumuna gelirler. (Türkiye’de olduğu gibi. Önceleri cumhuriyetimiz halkçı cumhuriyet olarak kuruldu.)O zaman da bu haklarını kaybedenler reaksiyon göstermeye baslar. Tıpkı bu gün olduğu gibi! İnsan haklarının en çok ihlal edildiği noktalar, acık bütçe, enflasyon fiyat artışları, ücretlerin ezilmesi, iç piyasanın harici bedhahlar tarafından istilası gibi olaylardır.Bu olaylar Türkiye’mizde 60 yıldır süregelmektedir. Son yedi yılda çok hızlandı maalesef. Enflasyon olan bir ülkede insan haklarından bahsedilemez. Çünkü enflasyondan ezilenler bu duruma karşı reaksiyon göstereceklerdir. Bu reaksiyonlar ise Hükümetler tarafından denk bütçe yapılarak durdurulamaz. Bu gidişe itiraz edenlerin üzerine panzerler sürülür, biber gazları püskürtülür. Coplanır, kışın ortasında soğuk sulara atılırAma iş başındaki hükümetler, ‘bütçemiz açık, bu uygulamadan vazgeçip Atatürk gibi denk bütçe yapalım’ demezler, diyemezler. Aslında onları oralara getiren güçler buna müsaade etmezler.Çünkü denk bütçe yapılırsa Türkiye Cumhuriyetinin yıkılısı durur. Denk bütçe yapmadan daha çok insan hakları yazıları yazılacaktır. Çünkü denk bütçe yapılmadan insan hakları korunamaz, korunması gerçekleştirilemez...
1 5 1