Cevaplar

2013-01-07T17:08:39+02:00

2.Aşağıda yer alan kelimelerden uygun olanları boşluklara yazınız. (10 P.)

                                               

                                                                                             

 

●Bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesine …………………………….. denir.

●Bir topluluğu oluşturan insanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasına ……………………….denir.

●Hakka uygunluk, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi, haklı ile haksızın ayırt edilmesine …………………denir.

●Kanun ve yasalar karşısında insanlar arasında ayrım yapılmaması durumuna …………………………………denir.

●Başkalarının davranışlarına ,görüş ve düşüncelerine kendimize uymasa bile saygı göstermemize………………denir.

 

3.Aşağıda yer alan olay/gelişmelerin bireysel farklılıklara saygı duyulup duyulmadığını ilgili haneye çarpı (X) atarak gösteriniz. (20 puan)

 

OLAY/GELİŞME

Bireysel farklılıklara saygı duyulmamıştır

Bireysel farklılıklara saygı duyulmuştur.

Atatürk, sosyal ve ekonomik hayatta Türk kadınını ile Türk erkeğini eşit hale getirmek için 1926 yılında Türk Medeni Kanun’unu yürürlüğe sokmuştur.

 

 

Güney Afrika’da yaşayan Michelle’nin sırf ten renginden dolayı oy kullanmasına izin verilmemiştir.

 

 

Umay, sırf kadın olduğu için iş başvurusu reddedilmiştir.

 

 

Türkşad, sırf farklı giyim tarzı nedeniyle bir gençlik partisine alınmamıştır.

 

 

Hava yarışlarında ön seyretme sahaları sadece zenginlere ayrılmıştır.

 

 

Bir yardım organizasyonunda gönüllüler kültür ve ekonomik seviyesine bakılmaksızın organizasyona katılanlar arasından isteklerine göre seçilmiştir.

 

 

Sunguralp, kadınları küçümseyen sözleri nedeniyle toplum tarafından yoğun olarak eleştirilmiştir.

 

 

Ülkemizde 18 yaşını dolduran her vatandaş istediği siyasi partiye üye olabilir.

 

 

ABD’nin Vietnam Savaşı’nda zenci askerleri ön safta savaşa sürdüğü belgelerle ispatlanmıştır.

 

 

Bir kongrede görüşünü belirtmek üzere herkese söz hakkı tanınmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Aşağıda verilen sözlerde insanın hangi evrensel özelliğine değinildiğini isimlerle belirtiniz  (10Puan)

                   

 

 

 

 

 

 

 

Tabgaç Han                                                                                                                     Almıla

                   

 

 

 

 

 

 

Bozkurt                                                                                                                                 Yağmur

 

5-)

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

Sokrates bu sözünde, aşağıdakilerden hangisine verdiği değeri dile getirmektedir?(5 Puan)

A) Baskı altında kalmadan karar vermeye

B) Sevinçte ve kederde vefalı olmaya

C) Haksızlıkların önüne geçmeye

D) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmamaya

                   

 

 

 

 

 


                                         

     

 


 

 

 

 

 

6.Yukarıda hangi öğrencinin söyledikleri, insana kendisini değerli hissettirir?(5 Puan)

A)Aygerim     B)Korkut Ata   C)Aybike    D)Kültekin

 

İfadeler

Benzer

Farklı

İlgilerimiz

 

ü      

Yeteneklerimiz

 

ü      

Fiziksel Özelliklerimiz

 

ü      

Giyim tarzımız

 

ü      

Parmak İzimiz

 

ü      

 

 

 

 

 

 

7.Verilen tablodan çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?(5 Puan)

A)İnsanlar birbirlerine benzemek istemezler

B)Her birey özeldir

C)İnsanların en önemli farklılığı parmak izidir

D)Yeteneklerimizi yeri geldiğinde değiştirebiliriz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numara

Demokratik Ülke

Demokratik Olmayan Ülke

1

Demokrasi ile yönetilir

Tek bir lider tarafından yönetilir.

2

Hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştır.

Hak ve özgürlüklere saygı yoktur.

3

Bireyler toplumu ilgilendiren konulara kayıtsızdır.

Birey toplum sorunlarına duyarlıdır. Toplum için elinden geleni yapar.

4

Yasalara aykırı davranmadıkları sürece insanlar özgürdürler.

Örgütlenme olmadığından sivil toplum kuruluşları yoktur.

8.Yukarıdaki tabloda hangi seçenekte verilen bilgiler yer değiştirirse eşleştirme doğru olur?(5 Puan)

A) 1                 B) 2                 C) 3                 D) 4

9.Aşağıdaki düşünürlerin sözlerinden hangisi insanların birbirinden farklı ve özel olduğunu anlatmaya yöneliktir?(5p)

A)Her insan bir dünyadır.” (Herbert)

B)İnsan düşünme ve akıl yürütme yeteneği ile donatılmış tek varlıktır. (Cicero)

C)İnsan, aklına uygun olarak davrandığı ölçüde özgürdür.

D)Hiçbir varlık, insan kadar yükselemez ve onun kadar alçalamaz. (Friedrich Holderin)

10.Aşağıda verilen şiiri okuyarak, insan hakları, değer ve bireysel farklılıklar açısından değerlendiriniz(15puan)

 

Beni hor görme kardeşim
Sen altınsın ben tunç muyum
Aynı vardan var olmuşuz
Sen gümüşsün ben saç mıyım

Ne var ise sende bende
Aynı varlık her bedende
Yarın mezara girende
Sen toksun da be aç mıyım

Âşık Veysel ŞATIROĞLU

 

 

 

 

0
2013-01-07T17:19:49+02:00

genelde demokrasi ile ilgili soru sordu bizim öğretmen. 4-5 tane de 1. üniteden vardı.

0