Yakın çevrenizdeki hava,toprak ve su kirliliğinin etkilerini ,bunları önlemek için alınabilecek önlemleri araştırınız.Araştırma sonuçlarınızı tablo haline getiriniz.


2
hadiiiiiiiiii?
Yorum silindi
eeeeeeeeeeeeeeeeeeee
artık bole canım
hadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Cevaplar

2014-03-31T12:22:56+03:00
Çevre kirliliği veya kirlenmesi; bütün canlıların sağlığını olumsuz yönde etkileyen, cansız çevre öğeleri üzerinde yapısal zararlar meydana getiren ve niteliklerini bozan yabancı maddelerin; hava, su ve toprağa yoğun bir şekilde karışması olayıdır.. Veya Çevre kirliliği, ekosistemlerde doğal dengeyi bozan ve insanlardan kaynaklanan ekolojik zararlardır...
ÇEVRE VE SAĞLIĞIMIZ:
Bütün canlıların uyum içinde yaşadıkları alana doğal çevre denir. Tabiattaki bütün canlılar çevremizdeki diğer varlıklarla uyum içinde hayatlarını devam ettirirler. Canlılar ile canlı varlıklar arasında canlılar ile cansız varlıklar arasında bir madde alış-verişi ilişkisi ve uyumu mevcuttur.

Örneğin,ormanlarda tüm bitki,hayvan ve mikroskobik canlılar uyum içinde yaşar.Çevreyi oluşturan canlı halkalardan birinin yok olması,diğer canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur. (Besin zinciri)

Örneğin,ormanların yok olmasının çevreye çeşitli etkileri vardır;

* Ormanda yaşayan canlı türleri yok olur.
* Hava kirliliği artar.
* Yağışlar azalır.
* Erezyon artar.
İNSANLARIN ÇEVREYE ETKİLERİ
Kullandığımız yakıtlardan kül ve zehirli gaz gibi atıklar açığa çıkar. Baca ve egzozlardan çıkan zehirli gazların birleşmesi sonucu asit yağmurları oluşur.

Asit yağmurları temas ettiği bitki örtüsünün yok olmasına,insanlarda deri ve akciğer hastalıklarına neden olur. Çevre kirliliğini azaltmak için yüksek kalorili,kül ve zehirli gaz çıkışı az olan yakıtlar kullanılmalıdır. (doğal gaz,taş kömürü...) Deniz kazaları ile denize dökülen petrol,su üzerine yayılır. Su üzerine yayılan petrol kısa sürede temizlenmediğinde suyun güneş ışığı ve hava ile temasının kesilmesine neden olur. Bu olay suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler.
ATIK ÇEŞİTLERİ
Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir. Kağıt,bitki kalıntıları,sofra artığı,hayvan leşleri ve doğal gübre gibi organik (canlı kökenli) atıklar mikroorganizmalar tarafından parçalanarak yeniden tabiata kazandırılır. Fakat bu atıklar, çevreye atıldığında mikropların üremesine de uygun ortam oluşur.

Cam şişe,teneke kutu,petrol,plastik,pet şişe,deterjan,tarım ilacı ve pil gibi maddeler tabiatta kalıcı kirliliğe neden olur.

Kalıcı kirliliğe neden olan atık maddelerin rasgele çevreye atılmaması ve sanayide yeniden kullanımı sağlanmalıdır. Cam,kağıt,teneke,pil ve plastik sanayide yeniden kullanılır.
KİRLİLİKTEN ETKİLENENLER
1-)SU
2-)HAVA
3-)TOPRAK

KİRLETEN KAYNAKLAR

* Zehirli Maddeler
* Radyoaktif Maddeler
* Petrol Ve Petrol Ürünleri
* Evsel Ve Kentsel Atıklar
* Endüstriyel Atıklar
* Gürültü,
umarım,yardımcı,olmştr
11 3 11
çok hırslısın
Yorum silindi
Yorum silindi
ay
Uzun ama genede çok teşekkür ederim yalnız uzun yazamadığım için Cam şişe,teneke kutu,petrol,plastik,pet şişe,deterjan,tarım ilacı ve pil gibi maddeler tabiatta kalıcı kirliliğe neden olur
başlayıp sonona kadar yazdım.
2014-03-31T13:18:59+03:00
CANLILARIN HAYATLARINI DEVAM ETTİREBİLMELERİ İÇİN HAVANIN,SUYUN VE TOPRAĞIN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİRİZ.FAKAT İNSANLER ,YAŞAM İÇİN BU KADAR ÖNEMLİ OLAN MADDELERİ KENDİ ELLERİYLE KİRLETMEYE DEVAM EDİYORLAR.ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA BAZI İLLERİMİZDE HAVA KİRLİLİĞİNİN ARTTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.BUNUN NEDENİ ISINMADA KULLANILAN YAKITLARIN KALİTESİZ OLMALARIDIR.AYRICA FABRİKA BACALARINDAN,ARABA EGZOZLARINDAN ÇIKAN DUMAN DA HAVAYI ETKİLEMEKTEDİR.
 TOPRAK VE SU KİRLİLİĞİ DE CANLILAR AÇISINDAN ÖNEMLİDİR.BİRÇOK MADDE TOPRAKTA ÇÜRÜR VE DOĞAYA GERİ DÖNER.FAKATBAZI MADDELER VARDIR Kİ DOĞADA ÇURÜMEZ.BU TÜR MADDELERMADDELER TOPRAĞIN YAPISINIBOZARAK KİRLİLİĞE NEDEN OLUR.HASTANE ATIKLARI ,KİMYASAL MADDELERVE PİLLER BU MADDELERDEN BAZILARIDIR.HAVAYI VEKİRLETEN MADDELERİN SUYA KARİŞMASI SUYUN DAKİRLENMESİNE NEDEN OLUR.SU HAVZALARINA YAKIN KURULMUŞ FABRİKANIN ATIKLARI DA SU KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUR.AYRICA TARIMDA KULLANILAN GÜBRELERDEKİ KİMYASALLAR,GEREĞİNDEN FAZLA KULLANILANTARIM İLAÇLARI,KANALİZASYON SULARI VE ÇÖPLER DETOPRAĞI VE SUYU KİRLETİR
   önlemek için neler yapılması gerektiini tabloya yazıyorum

hava kirliliği oluşturanlar
1.)ısınmada kullanılan kalitesiz yakıtlar
2.)fabrika bacalerından çıkan duman
3.)araba egzozlarından çıkan duman

hava kirliliğini önlemek için yapılanlar
1.)fabrika bacalarından çıkan dumanın etkisını azaltmak için filtreler
2.)yapıların bacalarından çıkandumanın etksini azaltmak için çevreyi daha az kirleten kaliteli kömürler
toprak kirliliğini oluşturanlar
1.)hastane atıkları
2.)kimyasal maddeler
3.)piller

toprak kirliliğinin önlenmesi için yapılması gerekenler
1.)kentsel atıkların çevreye rastgele atılmaması
2.)bu atıklarının geri dönüşümünün sağlanması

su kirliliği oluşturanlar
1.)havayı ve toprağı kirleten maddelerin suya karışması
2.)fabrika atıklarının suya atılması
3.)kanalizasyon suları
4.)mutfak lavabosuna dçkülen yağlar

su kirliliğini önlemek için yapılması gerekenler
1.)lağım atıklarının su kanallarına bırakılmaması
2.)fabrikalarınsıvı atıklarının su ve akarsulara bırakılmaması
12 4 12
hava kirliliğini önlemek için yapılanlar
1.)fabrika bacalarından çıkan dumanın etkisını azaltmak için filtreler
2.)yapıların bacalarından çıkandumanın etksini azaltmak için çevreyi daha az kirleten kaliteli kömürler
toprak kirliliğini oluşturanlar
1.)hastane atıkları
2.)kimyasal maddeler
3.)piller
su :( ?
derken
ne derken yaniiii bence çok güzelş
Yorum silindi