Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-07T17:37:18+02:00

ŞİİR ve Gelenek 
Gelenek, Bir toplumda Eklendi çok Eskilerden kalmış olmaları dolayısıyla Saygın tutulup kuşaktan kuşağa aktarılan, yaptırım gücü Hakkında Olan kültürel kalintilar, alışkanlıklar, Bilgi, töre ve davranışlardır. 
Edebiyatımızda belli başlı three Gelenek görülmektedir: 
1 - HALK Siiri GELENEĞİ 
2 - DİVAN Siiri GELENEĞİ 
3 - MODERN ŞİİR GELENEĞİ 
A-HALK Siiri GELENEĞİÖZELLİKLERİ: 
1 - Kullanılan dil Halkin kullandığıdildir 
2 - Halk değimlerine vegüzelhalk söyleyişlerine yer verilir 
3 - Şair şiirlerini saz Eşliğinde belli BIRezgi IleSÖYLER 
4 - Nazım'ın BİRİMİ dörtlüktür. 
5 - Hece ÖLÇÜSÜkullanılmıştır. (7 li, 8 li ve 11 li) 
6 - Yarım kafiyekullanılmıştır. Rediften de yararlanılmıştır. 
7 -. Tabiatla ilgili benzetmelerden yararlanılır 
(Boy serviye, Yuz aya, kaş kaleme, diş inciye yanak güle vs) 
8 - Aşk tabiat, ayrılık, hasret, ÖLÜM, yiğitlik, Toplum, din, zamandan Şikayet Sik işlenen konulardır. 
9 - Şair oğlu dörtlükte Adını SÖYLER. 
B-DİVAN Siiri GELENEĞİ ÖZELLİKLERİ: 
. 1 - Aruz üçlüsü kullanılır 
. 2 - Nazım BİRİMİ beyittir 
. 3 - Süslü ve sanatlı BIR dil kullanılır 
4 - Biçimsel KALIPLAR vardir. 
5 - Konuları genellikle aşk, Sarap, Kadın ve Allah sevgisidir 
6 - Sosyal Konular fazla işlenmez 
C-MODERN ŞİİR GELENEĞİ ÖZELLİKLERİ: 
. 1 - Serbest Ölçü kullanılır 
. 2 - Kafiye ve redif Eklendi çok sik olmamakla beraber Birlikte kullanılır 
. 3 - Söz sanatlarına Eklendi çok fazla yer verilir 
4 - Sade ve anlaşılır BIR dil kullanılır. 
5 - Şiirlerin and Development Eklendi çok farklıdır. 
6 - Şairler kendilerine imgeler oluştururlar sahiptir. 
7 - Konularda bireysellik ÖN plandadır. 
8 - Şairler He benlerini şiirlerine yansıtırlar. 
9 - Şiirin biçimsel Kalıpları yoktur. Kimi Şair dize, kimi Beyit, kimi dörtlük kullanır.

0
2013-01-07T17:37:37+02:00

Şiir geleneği daha önce yaşamış şairlerin eserleriyle oluşmuştur. Geleneği oluşturan şairler arasında sanat anlayışı bakımından ilişki vardır. Halk ve aydın, tarihi akış içerisinde kendi dilleriyle kendi şiirgeleneklerini oluşturmuşlardır.

1 5 1