Cevaplar

2015-08-30T16:15:19+03:00

1Peygamber mescidinin işlevleri konulu kavram haritaları hazırlayınız.

2Veda Hutbesindeki mesajları konu alan ve ilgili resimlerle desteklenen bir pano çalışması hazırlayınız

.3‘’Son Peygamber Hz Muhammed (sav)’’ünitesi kapsamında 20 sorudan oluşan bir  bilgi yarışması hazırlayınız.

4‘’Nasr Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız

5K.Kerim’in  belli başlı konularından İNANÇ ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız

6K.Kerim’in  belli başlı konularından İBADET  ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız

7K.Kerim’in  belli başlı konularından AHLAK  ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız

8K.Kerim’in  belli başlı konularından KISSALAR   ile ilgili ayetleri konu alan bir dergi hazırlayınız

9‘’Sabır Örrneği :Hz Eyüp’’ konusundaki  ayetleri Kur’an  mealinden bularak  onun başından çeçen olayları sıralayacağınız  bir pano çaılşması hazırlayınız

10‘’Kureyş Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız

11İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Yalan Söylemek ve Hile Yapmak ‘’ konularındaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

12İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘Gıybet ve iftira  ‘’ konularındaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

13Gıybet ve İftiranın kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız

14İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Hırsızlık ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

15İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Haset Etmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

16İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Alay Etmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

17Alay etmenin  kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız

18İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Büyüklenmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

19İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Kötü Zan ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız

20Kötü Zannın  kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız

21İslam’da Anne-Baba Hakkını anlatan ayet ve hadislerin olduğu bir pano hazırlayınız

22Kötü Davranışların kişi ve topluma zararlarını  uygun resimlerle anlatacağınız bir dergi çalışması hazırlayınız

23’Felak Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız

24İslam’ın yasakladığı kötü davranışlar konulu ,20 sorudan oluşan  bir bilgi yarışması hazırlayınız

25İslam’ın yasakladığı kötü davranışlar konulu  bir bulmaca  hazırlayınız

26Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında etkili olan şahsiyetleri tanıtan renkli kartonlar üzerine ‘Ben Kimim’’ bilgi kartları hazırlayınız(Ebu Hanife,Maturidi,Ali er-Rıza,Ahmet Yesevi,Ahi Evran,Hacı Bektaş Veli,Mevlana ,Yunus Emre)

27Türklerin İslam medeniyetine katkılarını anlatan bir pano çalışması hazırlayınız

28Bilime katkı yapmış Türk Bilginlerini tanıtan bir dergi yapınız


29Kur’an-ı Kerimde Ahlak ile ilgili geçen ayeti kerimelerden 10 tanesini araştırınız.

30Eyyüp Peygamber Kıssasını araştırarak, bu kıssanın bizlere verdiği temel mesajın ne olduğu konusunda görüşlerinizi belirtiniz.

31Peygamberimizin Ehl-i Beyti ( Ailesi) Hakkında Bilgi Veriniz.

32Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Ana-Baba hakkını araştırınız

33Gıybet Ve İftira kavramlarını açıklayarak bu kavramlarla ilgili ayet ve hadisleri bulunuz.

34İmam Azam Ebu Hanife’nin Hayatını Araştırınız.3

5Veda Hutbesindeki temel prensipler nelerdir? Araştırınız.

36Su-i Zan (Kötü Zan) Ne Demektir? Araştırarak sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.

37Hac-ı Bektaş-ı Veli’nin hayatını araştırınız KOLAY GELSİN


1 5 1