“Bütün dünyayı etkileyen önemli tarihi olaylar çağların belirlenmesinde etkili olmuştur.” Aşağıdakiolaylardan hangisi bu olaylardan birisi değildir?
A) İstanbul’un fethi
B) Fransız ihtilali
C) Kavimler göçü
D) Hz. İsa’nın doğumu

1

Cevaplar

2013-01-07T17:56:54+02:00

istanbulun fethi ............................................

0