Cevaplar

2012-10-04T20:43:16+03:00

nasıl argo kelime mi yani küfür mü pisikolojim bozuldu ya :D

39 4 39
2012-10-04T20:44:26+03:00

Argo, kullanılan ortak dilden ayrı olarak belirli toplulukların ses bilgisi, yapı bilgisi, söz dizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dil ve söz dağarcığı...”[1] ve “ Argo, her ülkede, her dilde görülen, toplum içinde bir kesimi ya da öbeklerin farklı bir biçimde anlatmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu bir özel dil.” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Bu tanımlar argoyu dil / özel dil kabul etmektedir. Buna karşın “ Argoya dil ya da özel dil denmemesi gerekir bence. Argo, özel bir sözcük dağarcığına dayalı konuşma biçimidir.” [3] şeklinde argonun bir konuşma biçimi olduğu da söylenmektedir.

Farklı meslek gruplarının, farklı gelir tabakalarının kendilerine has argoları olduğu gibi farklı ağızların da kendilerine ait argoları bulunmaktadır. “Ağızlarla ölçünlü dil arasındaki ses ve biçime dayalı küçük ayrılıklar, ağızların kendi argolarını oluşturmalarına zemin hazırlamıştır.”

Argo sözcükler çoğu zaman, genel olarak kullanılan dilde var olan bir sözcüğe başka bir anlam yükleyerek türetilir. Örneğin çalışkan ve saf öğrenci anlamına gelen inek ve para anlamına kullanılan arpa sözcükleri böyle türetilmiştir. Yabancı dillerdeki sözcük ya da sözcük parçalarını değiştirmeden ya da bozarak alıp Türkçe'deki sözcük parçalarıyla birleştirerek türetilen argo sözcükler de vardır. Örneğin, Türkçe'deki atma sözcüğünü Fransızca tion ekinden bozma syon'la birleştirerek oluşturulan atmasyon, uydurma, yalan haber anlamına gelir.

84 2 84