Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız.

a) ................................. toplulukları genellikle marşları seslendirmek için oluşturulurlar.

b) İkili (düo), üçlü (trio), dörtlü (kuartet) çalgılarla oluşturulan topluluğa .................................
topluluğu denir.

c) Geleneksel Türk müziği toplulukları, oluştukları çalgılara göre ..................................topluluğu
ve..................................topluluğu olarak iki grupta toplanır.

d) Batı müziği çalgılarından oluşan çalgı topluluklarına ..................................topluluğu denir.

e) ..................................topluluklarında her türlü vurmalı, nefesli, telli, elektronik çalgılar kullanıla-
bilir. Klavye (org), gitar, bateri, saksafon, elektrogitar vb. çalgılar ön plandadır

1

Cevaplar

2013-01-07T18:09:22+02:00

genellikle marsları seslendirmek icin marsı olustururlar  bukadar  

0