Cevaplar

2013-01-07T18:13:39+02:00

(20 Ağustos-18 Eylül 1922)

Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar :

Doğu ve Güney cepheleri Batı’ya kaydırılmıştır.

Ordunun ihtiyaçları toplanmıştır.

Taarruz eğitimi yapılmıştır.

6 Mayıs 1922’de M. Kemal’in Başkomutanlık görevi üç ay daha uzatılmıştır. 20 Temmuz 1922’de ise M. Kemal’in Başkomutanlık görevi süresiz olarak uzatılmıştır.

…Ve Büyük Taarruz

Yunanlılar Eskişehir-Afyon çizgisinde savunma hattı oluşturmuşlardır.

Söke ve Kuşadası da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.

M. Kemal Temmuz 1922’de barış görüşmeleri ile sonuca ulaşabilmek için Fethi Bey’i Avrupa’ya göndermiş, ancak olumlu sonuç alınamamıştır.

M. Kemal, 20 Ağustos 1922’de Akşehir’de taarruz emrini vermiştir.

Taarruzun Afyon yönünde olacağı belirlenmiştir.

Dört gün devam eden muharebeler sonunda 30 Ağustos’taki bizzat yönettiği Başkomutan
( Dumlupınar ) Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu sarılarak imha edildi.


26 Ağustos 1922’de taarruz başlamış, bir gün sonra Yunanlılar geri çekilmeye başlamıştır.

Aslıhanlar bölgesinde Dumlupınar Meydan Savaşı gerçekleşmiştir (27 Ağustos 1922).

Bizzat M. Kemal’in komutanlık ettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı yapılmıştır (30 Ağustos 1922).

M. Kemal orduya; “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.

Yunan ordusu kaçmaya başlamışlardır.

Türk ordusu 1922 yılında;

6 Eylül’de Balıkesir’e

8 Eylül’de Manisa’ya

9 Eylül’de İzmir’e

17 Eylül’de Bandırma’ya girmiştir.

18 Eylül 1922’de Anadolu Yunan kuvvetlerinin işgalinden tamamen temizlenmiştir.

Büyük Taarruz’un Sonuçları:

Milli Mücadele’nin silahlı mücadele kısmı zaferle sonuçlanmıştır.

Yunan işgali sona ermiştir.

İtilaf Devletleri ateşkes teklifinde bulunmuştur.

Türk ordusu Çanakkale ve İzmir civarında İngiliz kuvvetleri ile karşı karşıya gelmiştir.

Yurt içinde birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

Önemi :

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türkler’e açılmıştır,

Miryokefalon savaşı ile Anadolu’nun, Türk yurdu olduğu belgelenmiştir,

Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağı tüm dünyaya gösterilmiştir.


Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Maddeleri1. Türk - Yunan Savaşı sona erecek,

2. Bu antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra Yunan kuvvetleri Ege Deniz'inden Trakya ve Bulgaristan sınırının kesiştiği yere kadar olan Meriç Nehri'nin sol kıyısına çekilecek,

3. Barış yapılıncaya kadar Karaağaç ve Meriç'in sağ kıyıları ile demiryolları müttefiklerce işgal edilecek,

4. Doğu Trakya, antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 15 gün içerisinde Yunanlılar tarafından boşaltılacak,

5. Bu boşaltmanın bitiminden 30 gün içinde Doğu Trakya Yunan memurları tarafından müttefik memurları aracılığıyla Türk memurlarına devir ve teslim edilecek.

6. Barış yapılıncaya kadar Türkler Doğu Trakya'ya asker sokmayacak ancak 8.000 Jandarma bulundurabilecek.

7. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine bırakılacak, ancak Müttefik Kuvvetler barış antlaşmasının imzalanmasına kadar İstanbul'da kalacak,

8. Antlaşma 14-15 Ekim gecesi yürürlüğe girecek.

0
2013-01-07T18:13:44+02:00(20 Ağustos-18 Eylül 1922)

Taarruz İçin Yapılan Hazırlıklar :

Doğu ve Güney cepheleri Batı’ya kaydırılmıştır.

Ordunun ihtiyaçları toplanmıştır.

Taarruz eğitimi yapılmıştır.

6 Mayıs 1922’de M. Kemal’in Başkomutanlık görevi üç ay daha uzatılmıştır. 20 Temmuz 1922’de ise M. Kemal’in Başkomutanlık görevi süresiz olarak uzatılmıştır.

…Ve Büyük Taarruz

Yunanlılar Eskişehir-Afyon çizgisinde savunma hattı oluşturmuşlardır.

Söke ve Kuşadası da Yunanlılar tarafından işgal edilmiştir.

M. Kemal Temmuz 1922’de barış görüşmeleri ile sonuca ulaşabilmek için Fethi Bey’i Avrupa’ya göndermiş, ancak olumlu sonuç alınamamıştır.

M. Kemal, 20 Ağustos 1922’de Akşehir’de taarruz emrini vermiştir.

Taarruzun Afyon yönünde olacağı belirlenmiştir.

Dört gün devam eden muharebeler sonunda 30 Ağustos’taki bizzat yönettiği Başkomutan
( Dumlupınar ) Meydan Muharebesi ile Yunan ordusu sarılarak imha edildi.


26 Ağustos 1922’de taarruz başlamış, bir gün sonra Yunanlılar geri çekilmeye başlamıştır.

Aslıhanlar bölgesinde Dumlupınar Meydan Savaşı gerçekleşmiştir (27 Ağustos 1922).

Bizzat M. Kemal’in komutanlık ettiği Başkomutanlık Meydan Savaşı yapılmıştır (30 Ağustos 1922).

M. Kemal orduya; “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!” emrini vermiştir.

Yunan ordusu kaçmaya başlamışlardır.

Türk ordusu 1922 yılında;

6 Eylül’de Balıkesir’e

8 Eylül’de Manisa’ya

9 Eylül’de İzmir’e

17 Eylül’de Bandırma’ya girmiştir.

18 Eylül 1922’de Anadolu Yunan kuvvetlerinin işgalinden tamamen temizlenmiştir.

Büyük Taarruz’un Sonuçları:

Milli Mücadele’nin silahlı mücadele kısmı zaferle sonuçlanmıştır.

Yunan işgali sona ermiştir.

İtilaf Devletleri ateşkes teklifinde bulunmuştur.

Türk ordusu Çanakkale ve İzmir civarında İngiliz kuvvetleri ile karşı karşıya gelmiştir.

Yurt içinde birlik ve beraberlik sağlanmıştır.

Önemi :

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapıları Türkler’e açılmıştır,

Miryokefalon savaşı ile Anadolu’nun, Türk yurdu olduğu belgelenmiştir,

Başkomutanlık Meydan Savaşı ile Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olarak kalacağı tüm dünyaya gösterilmiştir.


Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Maddeleri1. Türk - Yunan Savaşı sona erecek,

2. Bu antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra Yunan kuvvetleri Ege Deniz'inden Trakya ve Bulgaristan sınırının kesiştiği yere kadar olan Meriç Nehri'nin sol kıyısına çekilecek,

3. Barış yapılıncaya kadar Karaağaç ve Meriç'in sağ kıyıları ile demiryolları müttefiklerce işgal edilecek,

4. Doğu Trakya, antlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 15 gün içerisinde Yunanlılar tarafından boşaltılacak,

5. Bu boşaltmanın bitiminden 30 gün içinde Doğu Trakya Yunan memurları tarafından müttefik memurları aracılığıyla Türk memurlarına devir ve teslim edilecek.

6. Barış yapılıncaya kadar Türkler Doğu Trakya'ya asker sokmayacak ancak 8.000 Jandarma bulundurabilecek.

7. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine bırakılacak, ancak Müttefik Kuvvetler barış antlaşmasının imzalanmasına kadar İstanbul'da kalacak,

8. Antlaşma 14-15 Ekim gecesi yürürlüğe girecek.

 

 

0