Cevaplar

2013-01-07T18:28:07+02:00

* Avrupa'da coğrafya bilgilerinin artması ve gemicilik deneyiminin çoğalması, pusulanın ögrenilmesi
* Avrupanın kendinde olmayan ama Doğu uygarlıklarında olduğunu bildikleri zenginliklere (Baharat, ipek ve diger maddi kaynaklara) ulaşmak için yeni, kısa ve ucuz yol arayışı
* Özellikle İspanyol ve Portekiz krallıklarınca, değerli madenlere ulaşılması için gemicilerin desteklenmesi
* Hiristiyanlık dininin ve Avrupa kültürünün yaymak istenilmesi
* Artan bilgilerin de etkisiyle dünyanın tanınmak istenilmesi
* Pusulanın geliştirilmesi
* Sağlam gemilerin yapılması
* Coğrafya bilgisinin artması ve cesur gemicilerin yetişmesi
* Avrupada bu gelişimleri takip eden dönemde doğuya ulaşmak isteyen gemiciler,İspanya ve Portekiz krallıklarından aldıkları yardımlarla açık denizlere açıldılar

0
2013-01-07T18:28:13+02:00

1) Bilimsel, teknik alandaki ilerlemeler:
– a) Pusulanın sapma açısının hesaplanması
– b) Gemicilik sanatında ilerleme
– c) Coğrafya bilgisinde ilerleme
2) Doğu ülkelerinin zenginliği (Haçlı Seferleri ile Coğrafi Keşiflerin ortak nedenidir,)
3) Cesur gemicilerin yetişmesi
4) Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları
5) Avrupalıların Hindistan!a ulaşmak için yeni yollar aramaları (ipek ve Baharat Yolları Türklerin elindeydi.)
6) Kralların Coğrafi Keşifleri teşvik etmeleri.

0