Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-07T18:32:43+02:00

Brezilya'da müzik ilk olarak 1578’de kategorize edilmiş ve tanımlanmaya başlanmış. Burada yaşayan yerli “Tupi” halkının müziği ve dansları keşfedilmiş. Jean de Lery ve Gabriel Soares de Sousa gibi araştırmacılar yerli halkın müziği ve danslarını incelemişler, tanımlamalar yapmaya başlamışlar. Tupi halkı dışında yerli halklardan bazıları; Tamoios ve Tupinambaslar olarak adlandırılıyor.

 teatral bir müzik türü olan “lundu” burada etkili olmaya başlamış. Lundu uzun süre Protekiz saraylarında da kullanılmış.

17.yy.’da Bahia’da müzik okulları kurulmuş, kraliyetin gelmesiyle müzikal etkinlikler artmaya başlamış, tüm kiliselerde dini içerikli müzikler çalınmaya başlanmış.

18. yy.’dan itibaren Avrupa'nın etkisiyle klasik müzik alanında yeni besteciler ortaya çıkmış ve çeşitli eserler verilmeye başlanmıştır. İlk Brezilya operası da bu dönemde yazılmış ve icra edilmiştir.

Sonrasında Klasik Batı Müziği'nin geleneksel halk ezgileriyle harmanlanması sonucu "Avangard" diye nitelendirilen yeni bir müzik ortaya çıkmıştır. Heitor Villa Lobos bu akımın öncülerindendir.

Brezilya'da yaşayan yerlilerin geleneksel müziği hakkında elde kaynak, kayıt veya notalar bulunmadığından tam anlamıyla kesin bir bilgi yok; ancak yerli halkın müziği zaman içinde Portekizliler, Avrupalılar ve Afrikalılar’ın müziklerinin etkisiyle kültür ve müzik çeşitliliği içinde yerini almış. Yağmur ormanlarında yaşayan yerliler bu ormanların seslerini taklit niteliği taşıyan bir müzik geliştirmişler; genelde de kamıştan dilli-üflemeli çalgılar kullanmışlardır. Misyonerler Brezilya’ya geldiklerinde Kızılderililer’in vurmalı ve üflemeli çalgılarla yaptığı törensel şarkılar ve danslarla karşılaşmışlar. Bu misyonerler, sonrasında orijinal sözleri, Hıristiyanlığa ait dini sözlerle değiştirmişler ve böylece yerlilerin “tupi” diliyle Hıristiyanlığa ait dini sözler söylenmeye başlanmıştır.

Doğu Amazon bölgesinde en çok bilinen müzik türü “carimbo”. Daha sonra bu müzik türü salsa, merenge gibi Latin Amerika’nın diğer müzik türleri ile iç içe geçmiş ve elektronik alt yapılar eklenmiş. Bunun sonucunda dünyada uzun süre popülerlik kazanmış “Lambada” ortaya çıkmıştır.

1930’lardan itibaren popüler müzik gelişmiş, bu müziklerde kullanılan enstrümanlar ise, cuica, tambourine, tava, flüt, gitar ve piano olmuştur. Popüler müzik alanında bir döneme besteleriyle adını yazmış olan Ary Barroso ve onun bestelerini icra eden aynı zamanda bir Hollywood sanatçısı olan Carmen Miranda bu dönemin ve müziğin bilinenleri arasında sayılabilir.


Tropicalia: Diktatörlük döneminde şehir gerillaları tarafından ve sistemi değiştirmek için verilen savaşımlar sırasında kullanılan bir müzik türü. Farklı, kendine özgü bir tarz. Gilberto Gil ve Caetano Veloso Amerikan ve Avrupa stillerini elektrik gitar ve farklı Brezilya ezgileriyle birleştirince bu tür ortaya çıkmış. Daha çok politik içerikli olan bu şarkılar sonucu Veloso ve Gil askeri hükümet tarafından sınır dışı edilmiş İngiltere'ye gitmek zorunda bırakılmışlardır.

Repentismo: Bir çeşit balad olarak nitelendiriliyor. Doğaçlama sözlerle dinleyicinin önerileri doğrultusunda bir icra söz konusu.

Frevo: Karnaval sırasında yaygın olarak yapılan bir müzik.

Forro: Kuzeydoğu Brezilya’da dans formunda hızlı ritimli bir müzik. Temmuz festivalinde çok yaygındır. Forro müzik grupları yemek isimleri ile anılıyor. Forro dansı bu müziğin dansı ve ikili bir dans. Davul, triangle ve akordeon bu türde birlikte çalan çalgılar. 1980’lerde ünlü olan “Lambada” ya öncülük ediyor. Luiz Gonzaga, “Asa Branca” adlı şarkısıyla Forro’nun ünlü müzisyenlerinden.

Musica Nordestina: Kuzeydoğu Brezilya'da her tür popüler müzik için kullanılan genel bir terim. Yavaş ritimler, ağır yürüyüşler yer alıyor. Akordeon ve gitar kullanılıyor. Bu bölgede Afrika ritimleri ve Portekiz ezgileri birleşip maracatu formunu ve bir çeşit dans müziğini oluşturuyor.

Afro-Brazilian (Afrika ve Brezilya etkili müzikler) Müzik
Samba: 20.yy başlarında Rio de Janerio yakınlarında yaşayan Afrikalılar arasında gelişmeye başlayan bir müzik olan samba daha sonraları geniş bölgelere yayılmış, diğer halklar arasında da bilinen bir müzik ve dans türü olmuştur. Sambanın pek çok çeşidi oluşmuş zaman içerisinde. Uluslararası düzeyde en çok bilinen ve özellikle karnaval sırasında çalınan, “Samba de Endredo”. Diğer samba türleri ise:

Samba de Breque: Reggie tarzı
Samba-Cançao: Tipik gece klübü tarzı
Samba pagode: Modern popüler tarz.

Capoeira Müziği: Afrikalı kölelerin savunma ve savaş sporu olarak geliştirdiği capoeira kendi müziğiyle yapılır. Bu müzik tarzında soru-cevaplı bir form yer alır. Capoeira’nın en temel çalgıları, berimbau, atabaque ve pandeiro. Capoeira şarkıları doğaçlama ya da deneyimli hocaların popüler besteleri olabilir.

Maracatu: Karnaval sırasında çalınan bir müzik olan maracatu, geleneksel Afrika-Brezilya müziğidir. Portekiz melodileri Afrika ritimleri ile birleşiyor bu türde. Sömürgecilik dönemlerinde geçit törenlerinde kralı karşılarken kullanılırmış. Bu müzik türünde kullanılan çalgılar; büyük alfaia davulu, büyük metal gong, trampet ve shaker.

Afoxe: "Candomble" (geleneksel bir karnaval) geleneğinde dinsel bir müzik. Gandhi’nin oğulları anlamına gelen Filhos de Gandhi adında bir grup bu müziği ilk olarak 1949'da Salvador’da karnaval sırasında çalmış. Bu grubun ortaya çıkışı devrimsel bir nitelik taşıyor; çünkü o zamana kadar Salvador’da karnaval geçitlerinde sadece beyaz tenli insanlar yer alıyormuş.

Samba-Reggae: Jamaica Reggae'si ile samba karışımı bir tür. Olodum adında bir grubun öncülüğünü ettiği bir müzik olarak görülmüş ve bu grup şarkı sözlerinde politik içerik kullanmıştır.

Pagode: Sambanın bir türü olan, Rio de Janerio kökenli bir müzik. Çok çeşitli yemek, dans ve müzikle kutlama anlamına geliyor.

1 5 1