Cevaplar

2013-01-07T18:35:42+02:00

Matematikte bir terimin değişken olmayan sayısal kısmı. 2x, 3x2y3 terimlerindeki 2 ve 3 sayıları birer katsayıdır. Daha genel olarak, 3axy teriminde 3 çarpanı axy’nin; 3a çarpanı xy’nin; 3ax çarpanı da y’nin katsayılarıdır. Aylık katsayısı: 657 sayılı devlet Memurları Kanunu’nun 1965 senesinde kabül edilip yürürlüğe girmesiyle birlikte, memurlara baremesasına göre aylık ödeme sistemine son verildi. 657 sayılı

kanuna ekli gösterge tablosunda yer alan ve her memurunderecesi ve kademesine tekabül eden rakamlarla ek göstergelerin aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak katsayı; memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şartları ve devletin mali imkanları birlikte gözönünde bulundurulmak süretiyle, her yıl Genel bütçe kanunu ile tesbit edilmektedir. 26 haziran 1984 tarih ve 241 sayılı kanun Hükmündekararname ile bir hüküm ilave edilerek. bakanlar Kurulu maliyılın ikinci yarısı için katsayı değiştirmeğe yetkili kılınmıştır. Aylık katsayıları her yılın ilk yarısında ve ikinci yarısında olmak üzere zamanın hükümeti tarafından senede iki defa ilanedilmektedir.

1 2 1
2013-01-07T18:46:42+02:00

Bir terimde bilinmeyenin veya bilinmeyenlerin çarpımının önünde bulunan sayı

0