Cevaplar

2013-01-07T19:00:32+02:00

1.       Bir kumbarada 21 adet madeni para olup değeri 1 450 000 liradır. Bunlardan bir kısmı 50 000liralık, kalanı da 100 000 liralıktır. Kumbarada kaç tane 50 000 liralık, kaç tane 100 000 liralık vardır?

 

2.       Funda ile babasının yaşları toplamı 63’dür. Funda’nın yaşının 2 katından 9 fazlası babasının yaşına eşit olduğuna göre, Funda ve babasının yaşlarını bulun.

 

3.       Yurdanur 9, annesi 39 yaşındadır. Kaç yıl sonra annesinin yaşının 1/3’ü Yurdanur’un yaşına eşittir?

 

4.       İki tam sayının toplamı 60’tır. Birinci sayının yarısı, ikinci sayının 1/3’üne eşittir. Bu sayıları bulun.

 

5.       Bir sınıfın mevcudu 48’dir. Kızların sayısı, erkeklerin sayısının yarısından 6 fazladır. Bu sınıftaki kız ve erkek sayılarını bulunuz.

 

6.       65 sayısını öyle iki parçaya ayırın ki, birincinin 3 katı, ikincinin 5 katından 3 fazla olsun.

 

7.       Bir kesrin paydası, payının 3 katından 1 fazladır. Pay ve paydasına 11 eklediğimizde kesrin değeri 5/8 oluyor. Bu kesri bulunuz.

 

8.       Rakamların toplamı 10 olan öyle iki basamaklı bir sayı bulunuz ki, bu sayının

ve a 0 olmak üzere ax +b=0 şeklindeki eşitliklere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Denklemi sağlayan x sayısına denklemin kökü, bu kökün oluşturduğu kümeye çözüm kümesi denir.

 

ax+b=0 ise  sayısı denklemin köküdür.

 

Çözüm kümesi:

 

Ç=  olur.

 

Örnekler:

 

1)   6x +12 =0 denkemini çözüm kümesini bulunuz.

 

Çözüm:

 

6x+12=0 Þ 6x= -12

                       x=             x=-2      Ç=  olur.

2)-5x + 6 + x = 1 –x + 8 denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

 

Çözüm:

 

-5x+ 6+ x =1 –x +8

    -4x + 6 = -x + 9

     -4x +x = 9-6

           -3x=3

               x= -1    Ç=

3)  denkleminin çözüm kümesini bulunuz.

Çöm: denklemde paydası eşitlenir:

          

           

 

4) x-{2x-[x+1-(3x-5)]} = 3 ise x kaçtır?

Çözüm:

 

[x+1-3x+5]

                         [-2x+6]

                     {2x+2x-6}

                   x-4x+6 = 3

               -3x = à x= 1                Sonuç: 1

 

5) 9(1-2x) – 5(2-5x) = 20 denkleminin çözüm kümesi nedir?

Çözüm:       

                    

                      9(1-2x) – 5(2-5x) = 20

                           9-18x-10+25x = 20

                                          7x-1= 20

                                            7x = 21

                                               x = 3

                                   Sonuç: 3

 

6)            x         2         x           1

            ----- + ----- = ----- + 1-----  denkleminin çözüm kümesi nedir?

             3         5         5           3         

 

Çözüm:

                       x         2         x         4        

                     ----- + ----- = ----- + -----

                     3         5         5          3

                     (5)      (3)       (3)       (5)

                 

                    5x+6     3x+20

                    ------- = -------   =     5x + 6 = 3x+20

15                        15

 

 2x = 14 Þ x =  7                           Sonuç: 7

 

                                       

7)    Kendisine     katı eklendiğinde 72 eden sayı kaçtır?

                                     

  Çözüm:

                         

                      

                 =

8) 2x+5=1 ise “x” kaçtır?

 

  Çözüm:

                2x = -4

                  x = -2 Þ                       Sonuç = {-2}

 

9) Toplamları 77 olan iki sayıdan birinin 3 katı, aynı sayının  4 katıyla toplamına eşittir.Bu Sayıların Küçük Olanı Kaçtır?

 

Çözüm:

 

3x+4x = 77

      7x = 77

        x =  7

      3x = 33                            Sonuç = {33}

 

10)             Bu denklemdeki x’ in değerini bulunuz.

Çözüm:

 

 

          

          

                                       

                                                 x = 5                  Sonuç = {5}

 

11)     “x” in değerini bulunuz.    

Çözüm:

 

 

 

 

     - 45 = 5x-35

        5x = -10

          x = -2

 

                                                        Sonuç = {-2}       

 

12)      “x” in değerini bulunuz.               

          

Çözüm:

 

 

   3x-5 = -20

       3x = -15

         x = -5                                                    Sonuç = {-5}

 

13)   denklemini  ve  koşuluyla x’i bulunuz.

Çözüm                                                                         

        ÞÞÞ                 

x=-1 fakat (x  1 ve x   koşulundan dolayı

 

Ç=Ǿdir

 

14)   için x ’in değeri kaçtır?

Çözüm

 ÞÞÞ x=3 (x 3 koşulundan dolayı )

 

Ç=Ǿdir

 

Doğru mu bilmiyorum bu kadar bulabildim

 

 

1 5 1