Cevaplar

2013-01-07T19:54:58+02:00

 

d)       Ak akçe kara gün içindir.

e)       Tarla çayırda, bağ bayırda.

 

 

   .

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlede kullanılan deyimin açıklaması yoktur

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim, açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

a)       Kendisine yapılan son haksızlıktan sonra çok kızmış, küplere binmişti.

b)       Babasının ölümünden sonra hayatı kararmıştı.

c)       Çok susamış, dili damağına yapışmıştı.

d)       Derdini bir türlü anlatamıyor, dili dönmüyordu.

e)       Sınavı kazandığını öğrenince çok sevinmişti, etekleri zil çalıyordu.

 

1 4 1