Cevaplar

2013-01-07T20:00:59+02:00

                         Eleştiri Yazısı Nedir ?

Eleştiri de temeli düşünce olan yazı türüdür. Konu sınırlaması yoktur. Sanat edebiyat ya da düşünce yazılarının içeriği ile bu içeriğin işlenişini değerli ve değersiz yönlerini ortaya koyan bir yazı türüdür. Yazarın yazıyı kendine göre yazıyı ilgilendiren topluma göre kendi alanındaki diğer çalışmalara göre değerlendirdiği yazılardır. 


Bir eseri değerlendirme amacıyla yazılan yazılara eleştiri denir.Eleştiride eserin yada sanatçının gerçek değerinin belirtilmesi amaçlanır. 

Eleştirmecibir sanat eserinin gerçek değeriniözünü yapılışınıdeğerli-değersiz yanlarını ortaya koyar.Eleştirmecinin görevi güzellik yaratmak değilyaratılmış güzelliği yargılamakokurlara tanıtmaktır. Eleştiriler; okura dönük eleştiritopluma dönük eleştirisanatçıya dönük eleştiriyapıta dönük eleştiri… olmak üzere türlere ayrılır.
Herhangi bir kişiyi bir eseri bir konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir değerlendirmeyi de hedef alabilir. Edebiyat sorunlarını ve yapıtlarını konu alan inceleme yorum ya da değerlendirme olarak da tanımlanabilir.ister şahsi zevklerle ister estetık prensııplere gore sıstemlı bır sekılde degerlendirmedir.nazmın kururlarını bildiren ilim olarakda bilinir.yazar; objektif olmalı eseri dıkkatle ınceleyebılmelı; analiz ve yorumlayabılmelı geniş açılarla geniş bir bilgiyle ve hassasiyetle eseri degerlendirme kabibiliyetine sahip olmalıdır. Eleştiri okulları üçe ayrılır: Yansıtma yaratma dil. Yansıtma eserin doğaya benzediğini savunur. Yaratma eserin iç dünyasıdır yani sanatçı. Dil ise Rus biçimcilerinin yöntemidir ve eseri dil sistemi olarak görür.

 

0