Cevaplar

2013-01-07T20:03:48+02:00

  1- ( Y ) Ses dalgalarının enerjileri yoktur.

  2- ( Y ) Sıcaklığı artan bir ortamda sesin yayılma hızı  azalır.

  3- ( D ) Ses yüksekliği,sesin ince ya da kalın olarak algılanmasına neden olur.

  4- ( D ) Sesin gazlardaki hızı sıvılardan daha azdır.

  5- ( D ) Isı maddeyi oluşturan taneciklerin toplam enerjisi iken,sıcaklık bir taneciğin enerjisidir.

  6- ( D ) Buharlaşma olayının olduğu her yerde soğuma vardır.

  7- ( Y ) Farklı iki maddenin sıcaklıkları aynı ise sahip olduğu ısı enerjisi de aynıdır.

  8- ( Y ) İyot çözeltisi glikozu mavi-mor renge boyar.(Nişastayı)

  9- ( D ) Fotosentez sadece kloroplast bulunduran canlılarda gerçekleşir.

10- ( Y ) Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji,oksijensiz solunuma göre daha azdır.

genlik, ses, oksijensiz solunum, yoğunlaşma, sıcaklık, ayrıştırıcılar, ATP, maddesel, ısı, frekans

 

B-  Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle tamamlayınız.( 15 P )

 

 

  1-  Cisimlerin titreşmesi ile oluşan ve etrafa yayılan etkiye   ses  denir.

  2-  Ses dalgalarının yayılabilmesi için   maddesel   ortama ihtiyaç vardır.

  3-  Bir saniyedeki salınım sayısına  frekans   denir.

  4-  Bir dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki uzaklığın yarısına   genlik  denir.

  5-  ısı   maddenin sahip olduğu toplam kinetik enerji olarak tanımlanır.

  6-  sıcaklık   maddenin molekül başına sahip olduğu ortalama enerjinin bir göstergesidir.

  7-  Aynı maddenin buharlaşma ısısı    yoğunlaşma  ısısına eşittir.

  8-  Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan enerji   ATP   molekülünde depolanır.

  9-  Kaslarda yorgunluk asidinin birikmesi    oksijensiz solunum     sonucu oluşur.

10-  Azot döngüsünde    ayrıştırıcılar(bakteriler)    önemli rol oynar.

 

 

1 1 1