Cevaplar

2013-01-07T20:28:01+02:00

Reform 

Reform: Islah etme, düzeltme demektir. 

Reform'un sebepleri: 
* Kağıdın bollaşması ve matbaanın kullanılmasıyla okur yazar oranının artması, 
* İncil, Tevrat gibi kutsal kitapların Latinceden milli dillere çevrilmesi, çok sayıda basılması ve bunları okuyup anlayanların sayısının artması, 
* Coğrafi keşifler ve Rönesans hareketleri sonucunda din adamlarına olan güvenin sarsılması
* Kilisenin afaroz, enterdi ve endülüjans uygulamalarının halktan tepki almaya başlaması, 
* Din adamlarının ve Kilise'nin zenginliği karşısında köylülerin yoksulluk içerisinde bulunmasıdır.

2 4 2
2013-01-07T20:30:13+02:00

Reform Hareketleri

Avrupa’da Reform hareketlerinin başlamasında;

*

Bozulan Katolik Kilisesi’nin bazı zümrelerin çıkarlarına uygun hareket etmesi ve dini ticarete alet ederek Endüljans adlı af belgesi sayesinde zenginleşmesi
*

Hümanizm sayesinde Hristiyanlığın kaynaklarına inilerek temel ilkelerin ortaya çıkarılması
*

Kağıt ve matbaa sayesinde iletişimin gelişmesi
*

Rönesans döneminde yetişen özgür düşünceli aydınların Katolik Kilisesi’ni tenkid etmeleri
*

Dinî kitapların ulusal dillere çevrilmesi ve matbaa sayesinde bol miktarda basılması

etkili olmuştur.

2 3 2