1- I. Düzenli kentleşme II. Suç işlenmesini önlemek III. Vergi borcu IV. Sağlık sorunları Yerleşme ve seyahat özgürlüğü yukarıdaki durumların hangisi ya da hangileri nedeniyle sınırlanabilir? A) Yalnız I B) I ve II C) III ve IV D) I, II ve III

2

Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-07T20:47:34+02:00

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1 5 1
2013-01-07T20:48:38+02:00

D OLABİLİR ....................................................

0