Cevaplar

2013-01-07T21:05:26+02:00

İş=kuvvet . yol olduğundan iş birimleri de kuvvet birimleri ile yol (uzunluk) birimlerinin çarpımına eşittir. 


1 Joule = 107 Erg
1 kg-kuv . m = 9,8 Joule = 10 Joule

GÜÇ

Birim zamanda yapılan işe güç denir.
Güç=İş:Zaman

P=W:t

1 5 1