Cevaplar

2013-01-07T21:09:25+02:00

Abbasiler dönemi ile emevviler dönemini anlatıyor. Türklerin islama geçişi hakkında bilgi veriyor 4 büyük halife ve 3. halifeden sonra başlıyan saltanatı tanıtıyor 1. halife Hz. Ebubekir bu dönemde Kur-an'ı Kerim kitap haline geliyor. 2.  halife Hz. Ömer bu dönemde Kur-an'ı kerim çoğaltılıyor. 3. Halife Hz Osman (Kur-an'ı kerim okurken öldürülüyor). 3. halifeden sonra halifelik saltanata dönüşüyor ve Emeviler dönemi başlıyor. Emeviler Arap dışındaki müslümanları köle olarak görüyorlar. 4. Hailfe seçimle iş başına getiriliyor. (Hz. Ali) Emevielrin seçtiği ile Hz. Ali namaza giderlerken öldürülcekler. Ama Emevilerin soyundan olan namazı evde kılıyor ve Ali de o da ölmüyor. O dönemde Türkler Müslümanlıktan uzak dururlar sonra Abbasiler dönemi başalr ve türkler Müslüman olarak Arapların yanında savaşır 

6 3 6