Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-07T21:08:26+02:00

http://bilgiyelpazesi.net/egitim_ogretim/konu_anlatimli_dersler/tarih_dersi_ile_ilgili_konu_anlatimlar/osmanli_devleti_tarihi_ile_ilgili_konu_anlatimlar/mohac_meydan_savasi_nedenleri_sonuclari_onemi_ozellikleri_1.asp

0
En İyi Cevap!
2013-01-07T21:08:26+02:00

1526) (OSMANLI DEVLETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

Belgrad’ın alınmasından sonra Osmanlı-Macar ilişkileri iyice bozuldu.

 

Macar kralı akrabalık ilişkilerinden dolayı Avusturya kralına ve onun kardeşi olan Alman imparatoru Şarlken’e güveniyordu.

 

Belgrat’ı geri almak için hazırlıklar yapıyordu.

 

Şarlken, bu dönemde Avrupa’nın en güçlü kralıydı.

 

Avrupa’nın siyasi birliği için uğraşıyordu. Kanuni, Şarlken’in Avrupa siyasi birliğini oluşturmaya çalışmasını kendi aleyhine görüyordu.

 

Yine bu dönemde Fransa kralı ile Alman imparatorunun arası açıktı.

 

Fransa Kralı Fransuva, Alman imparatoru Şarlken’e yenilmiş ve esir düşmüştü.

 

Fransuva esirlikten kurtulmak için Kanuni’den yardım istedi.

 

Fransuva’nın yardım isteğini Kanuni kabul etti. Çünkü Şarlken’in güçlenmesi Osmanlı Devleti’nin aleyhindeydi.

 

Kanuni, Fransa’yı yanına çekmek Avrupa Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek ve Macaristan’ı egemenliği altına almak amacıyla, Macaristan üzerine yürüdü.

 

Türk ve Macar orduları Macaristan’ın Mohaç Ovası’nda (bilgi yelpazesi.net) karşılaştı.

 

Çok kısa süren savaş, Osmanlı Devleti’nin galibiyetiyle sonuçlandı (1526).

 

Mohaç Savaşı’nın sonunda;

 

1. Macaristan, Osmanlı Devleti’ne bağlı bir krallık haline geldi.

 

2. Kanuni, Macar krallığına Erdel Beyi Yanoş’u atadı. Daha sonra Macaristan’ı doğrudan Osmanlı topraklarına katarak bir beylerbeylik (Budin Beylerbeyliği) haline getirdi.

 

3. Fransa, Şarlken’in baskısından kurtuldu.

 

4. Orta Avrupa’da Osmanlı egemenliği güçlendi.

 

5. Osmanlı Devleti, Avusturya ile komşu oldu.

 

6. Macaristan’ın fethi Osmanlılarla Avusturyalıları sınır komşusu yapıp karşı karşıya getirdi. Uzun yıllar sürecek Osmanlı-Avusturya savaşlarına neden oldu.

1 5 1