Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-07T21:21:25+02:00

1) manas destanı dır :)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 3 5
2013-01-07T21:22:03+02:00

KIRGIZ DESTANLARI’NDAN BAZILARI :


“Er Töştük, Kococaş, Er Tabıldı, Kurmanbek, Cañıl-Mırza, Canış-Bayış, Kedeykan (Hedeykan), Olcobay menen(ile) Kişimcan, Sarinci-Bököy, Manas, Seyitbek, Toltoy, Bagış, Karaç-Kökül, Boston, Coodareşim, Mendirman, Narikbay, Şırdakbek, Gülgaakı, Közölşaa, Zıypırım Sulu, Ak Möör, Kız Darıyka, Muñduk, Zarlık, Er Soltonoy”.

Kırgız sözlü geleneğinde EpikalıkIır (Epik Şiir), yani Comoktor(Destanlar), önemle derlenip, araştırılan ve yayımlanan bir türdür. Başında ünlü “Manas” Destanı’nın bulunduğu bu tür, Kırgız sözlü geleneğini dünyaya en önce tanıtan tür denilebilir. Aslında, 20. yüzyılın 20’li yıllarından itibaren devamlı derlenip ve araştırılmaya başlayan Kırgız Destanları, gerçekten de başka Türk halklarının ve dünya halklarının sözlü destanlarından oldukça farklıdır.

Kırgız Destanları’nı, muhtevâ ve şekil özelliklerine göre birçok gruba ayırmak mümkündür. Uzun yıllar boyunca Kırgız Destanları: Kence Epostor(Küçük Destanlar) ve Çoñ Epostor(Büyük Destanlar) olarak iki gruba ayrılmaktaydı. Büyük destanlar “Manas”, “Semetey”, “Seytek”, bunların dışındaki onlarca destan da küçük destanlar olarak nitelendirilmekteydi. Bu terimler, hacimli “Manas” üçlüsünü başka, hacim bakımından daha küçük olan destanlardan ayırt etmek için kullanılmıştı. Böyle bir tasnif elbette, Kırgız Destanları’nın muhtevâsı, meydana gelişi ve gelişmesi gibi konuları yeterince aydınlatamadığı için, dünya destan araştırmalarına dayanan, başka tasnifler de mevcuttur.

2 1 2