arkadaşlar lütfen çok lazım cevap verirseniz en iyi olarak işaretlicem.

1-egemenliklere göre devlet şekillerini yazınız.

2-monarşik devlet nedir?örnek verin

3-teokratik devlet nedir?örnek verin

4-oligarşik devlet nedir?örnek verin

5-cumhuriyet nedir?

6-üniter devlet nedir?

7-demokrasi nedir?

8-doğrudan demokrasi nedir?

9-hukuk devleti nedir?

10-laik devlet nedir?

11-sosyal devlet nedir?

1

Cevaplar

2013-01-07T21:43:04+02:00

2-Monarşi, bir hükümdarın devlet başkanı olduğu bir yönetim biçimidir.

3-Siyasi iktidarın, Allah'ın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen.

4-Oligarşi, sadece belirli bir zümrenin bir ülkeyi yönetmesiyle ortaya çıkan yönetim biçimidir. 
5-Cumhuriyet, milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği temsilcileri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir.
-Bir merkeze bağlı tek bir hukukun yürürlükte olduğu idari yapılanma. Bu tür devletlerin temel hukuk kurallarını koyan meclis "yasama", bunları uygulayan hükümet ve devlet başkanı "yürütme" ve hukuk kurallarına uymayanların yaptırımlara çarptırıldığı ya da hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu mahkeme "yargı" gibi organları tek bir merkeze bağlıdır.

7-Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir

8-Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya kullandığı demokrasi türüdür

9-Hukuk devleti, sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir devlet şeklidir.

10-Laik devlet, din işleri ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı, devletin bütün dinlere eşit mesafede olduğu devlet şeklidir. 

11-Ekonomik, sosyal, kültürel bakımdan, vatandaşın insanca yaşayabilmesi için gerekli olan tedbirleri alan, sosyal barış ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata müdahaleyi gerekli gören devlet Sosyal Devlettir.

İŞİNE YARAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM :) 

1 5 1