Cevaplar

2013-01-07T22:11:52+02:00

kraliet soylular rahiplerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

0
En İyi Cevap!
2013-01-07T22:12:09+02:00

SOSYAL SINIFLAR, ÖZELLİKLERİ (ORTAÇAĞDA AVRUPA TARİHİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

-Kavimler göçü sonrası Avrupa'da krallıklar güçlerini kaybettiler.

 

-Soyluların güç kazanmalarıyla birlikte tüm ortaçağ boyunca Avrupa'da etkili olacak olan siyasi yönetim biçimi "Feodalite (Derebeylik)" ortaya çıktı. 

 

 

-Toplumsal eşitsizlik üzerine kurulan bu düzen içinde halk, farklı toplumsal sınıflara ayrılmıştır :

 

1. Soylular (Senyörler):

 

-Soylular, oturdukları toprakların sahibiydiler.

 

-Her türlü hakka sahip olan ve şatolarda oturan soylular, yönetim ve askerlik işleri ile ilgilenirlerdi.

 

-Soyluluk babadan oğula geçerdi.

 

-Soyluların en üstünde senyör denilen derebeyler yer alırdı.

 

-Senyörlerin en büyüğü kral idi. Bundan sonra sırasıyla dük, kont, baron ve şövalyeler gelirdi.

 

 

2. Rahipler; 

 

-Rahipler, kiliselerin sahip olduğu toprakların geliriyle rahat bir yaşam sürerlerdi.

 

-Dinin toplum üzerindeki (bilgi yelpazesi.net) etkilerinden dolayı halk üzerinde söz sahibi idiler.

 

 

3. Burjuvalar:

 

-Ticaret ve sanatla uğraşırlardı.

 

-Bağlı bulundukları derebeylerine vergi verirlerdi.

 

 

4. Köylüler: Bunlar ikiye ayrılırlardı:

 

a. Özgür Köylüler: Üzerinde yaşadıkları toprakları, istedikleri gibi ekip biçme hakkına sahip olup  bağlı oldukları soyluya, vergi vermek zorundaydılar. Ayrıca topraklarını satabilme, çocuklarına bırakma hakları vardı.

 

b. Serfler (Köle Köylüler); Hiçbir hakka sahip değildiler. Soyluların malı sayılırlardı. Toprakla birlikte alınır ve satılırlardı.

1 5 1