Cevaplar

2013-01-07T22:51:05+02:00

1.  a. Hacim nedir?
b. Bir kenarı 10 cm olan küp şeklindeki bir kutunun hacmi kaç cm küptür

2. İçinde 40 cm küp kuru kum bulunan bir dereceli silindire 50 cm küp su ilave edildiğinde  su düzeyi 80 cm küp çizgisine geliyor. Buna göre;
a. Kum taneciklerinin gerçek hacmi kaç cm küptür?
b. Kum tanecikleri arasındaki havanın hacmi kaç cm küptür?

3. Erime sıcaklığındaki 50 gram buzun tamamen erimesi için kaç kalorilik ısı enerjisine ihtiyaç vardır?
( Le= 80 cal / g)

4. Isı enerjisinin birimlerini yazınız?

5. Saydam cisimleri tanımlayarak bir örnek veriniz

6. Aralarında 60 derecelik açı bulunan iki düzlem arasında bulunan bir cismin kaç tane görüntüsü oluşur?

7. Öz ısı, kütle, hacim, genleşme katsayısı, sıcaklık
Yukarıdaki fiziksel büyüklüklerden hangileri maddeler için ayırt edici özelliktir? Yazınız.

8.  Kütle ile ağırlık arasındaki farklardan iki tanesini yazınız.

9.  Yansıma kanunlarını yazınız.9. Sınıf Fizik Sorumluluk Sınav Soruları | Bilgili Portal-Güncel Portal http://www.bilgiliportal.com/9-sinif-fizik-sorumluluk-sinav-sorulari.html#ixzz2HKDgB4B9

0