Cevaplar

2015-05-23T11:17:03+03:00
1)   x + 6 =13  ise   x=?a)13           b)8          c)7          d)-6 2)  x – 3 = 2  ise   x=? a)3             b)5          c)-5        d)6 3)  3x + 5 = 14  ise  x=? a)-2           b)4           c)-3         d)3 4)   5x – 6 = 19  ise  x=? a)5           b)10          c)-5         d)0 5)   2x + 5 = 5   ise   x=? a)2          b)5             c)-2         d)06)   x + 5 = 3   ise   x=? a)2          b)-2           c)1           d)3  7)   5 – x = 3    ise    x=? a)2         b)-2          c)0           d)8 8)   –9 – x = 10     ise  x=? a)1         b)19          c)0           d)-19 9)   –5 – 2x = 9     ise   x=? a)-2        b)-7          c)2            d)8 10)   2.(x -1) + x = 4    ise  x=? a)1          b)2          c)3            d)4 11)   3.(2x + 1) – 5 = 16  ise  x=? a)3         b)5          c)7            d)4 12)   3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1  ise  x=? a)-1         b)1          c)2           d)-2 13)   2x-5+3x=4+7x+13   ise  x=? a)9          b)-5         c)13         d)-11 14)   5.(3-2x)=15  ise  x=? a)0          b)1           c)2           d)3 15)   2.(5x+3) + 8 = 34  ise  x=? a)-10       b)1          c)2           d)1116)  3  eksiğinin  7 katı  63 eden sayı kaçtır? a) 15       b) 14       c)13         d)12 17)  5(x – 2) = 3x – 4 ise x=? a)-2          b)4           c)-7         d)3 18)   2x–1 = 107 ise x=?
0