10. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını (D), yanlış olanını (Y) ile gösteriniz. (20 PUAN)

( ) Bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.

( ) Orta Asya Türk devletlerinde temel geçim kaynağı hayvancılıktır.

( ) Türklerde onluk sistemi kuran hükümdar Mete Han ‘dır.

( ) Kök Türklerin en ünlü hükümdarı Mete Han ‘dır.

( ) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Kutluk Devleti ‘dir.

( ) Türk adını siyasi amaçla kullanan ilk Türk topluluğu Uygurlardır.

( ) Toplumların yaşamında coğrafyanın önemli etkileri vardır.

( ) Destan, yazıt gibi eserler toplumları sosyal hayatıyla ilgili bilgiler içermez.

( ) Türklerin Orta Asya ‘dan göç etmelerinde dış güçlerin baskıları etkili olmuştur.

( ) İlk Türk devletlerinde ülke, yalnızca hükümdara ait sayılırdı.

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-07T22:19:38+02:00

D Y D D D Y D D Y D budur arkadaş

0