Cevaplar

2013-01-07T22:18:41+02:00

10. Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanını  (D), yanlış olanını (Y) ile gösteriniz. (20 PUAN)

(    )  Bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir.

(    ) Orta Asya Türk devletlerinde temel geçim kaynağı hayvancılıktır.

(    ) Türklerde onluk sistemi kuran hükümdar Mete Han ‘dır.

(    ) Kök Türklerin en ünlü hükümdarı Mete Han ‘dır.

(    ) Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti Kutluk Devleti ‘dir.

(    ) Türk adını siyasi amaçla kullanan ilk Türk topluluğu Uygurlardır.

(    ) Toplumların yaşamında coğrafyanın önemli etkileri vardır.

(    ) Destan, yazıt gibi eserler toplumları sosyal hayatıyla ilgili bilgiler içermez.

(    ) Türklerin Orta Asya ‘dan göç etmelerinde dış güçlerin baskıları etkili olmuştur.

(    ) İlk Türk devletlerinde ülke, yalnızca hükümdara ait sayılırdı.

 

0
2013-01-07T22:19:10+02:00
(Plan B - Si no le contesto)
0