Cevaplar

2013-01-07T22:48:02+02:00

BABAMA SORMAM LAZIM :d DEMI AMA KARDESSS

 

0
2013-01-07T22:49:45+02:00

KAR ZARAR PROBLEMLERİ
Kar = satış fiyatı – alış fiyatı
Zarar = alış fiyatı – satış fiyatı
Aksi belirtmedikçe kar-zarar yüzdeleri alış
fiyatı üzerinden yapılır.
Örneğin;
100TL ye alınan bir mal;
%20 kar ile
Kar = 100 .
20
100
= 20
100 + 20 = 120
%30 zarar ile
Zarar = 100 .
30
100
= 30
100 - 30 = 70
Örnek: (2002 KPSS)
Maliyet fiyatı üzerinden %25 karla satılan bir malın maliyet fiyatının, satış fiyatına oranı kaçtır?
A)
2
5
B)
3
5
C)
4
5
D)
5
4
E)
6
5
Örnek: (2007 KPSS)
Etiket fiyatı üzerinden %30 indirimle satılan bir
mal, bu fiyatı %20 lik ikinci bir indirim daha
uygulanarak 308 Tl ye satılıyor. Bu malın etiket
fiyatı kaç Tl dir?
A) 500 B) 520 C) 540 D) 550 E) 580
Örnek: (2001 KMS)
Bir manav kilogramını x liradan y kilogram
elma alıyor. Elmanın 5 kilogramı çürük oldu-
ğuna göre, 1 kilogram elma kaç liraya mal
olmuştur?
A)
x
y-5 B)
xy
x+5
C)
xy
y-5
D)
x+y
y-5 E)
xy
y+5
Örnek: Bir sinema filminin fiyatlarına %10
indirim yapılınca, izleyici sayısı %20 artmaktadır. Buna göre, sinemanın kasasına giren
para ilk duruma göre nasıl değişir?
A) % 8 artar B) %4 artar C) değişmez
D) % 8 azalır E) %4 azalır
Örnek: Yıllık enflasyonun %40 olduğu bir ülkede, çalışan bir işçinin yıl sununda maaşına
%26 zam yapılıyor. Buna göre, bu işçinin yıl
sonundaki alım gücü yüzde kaç azalır?
A) 10 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20
ALIŞTIRMALAR
1) 120 liralık bir mala %15 zam yapıldığında
etiket fiyatı kaç lira olur?
A) 125 B) 128 C) 135 D) 138 E) 140
2) Bir gömleğin %12 zamlı fiyatı 280 liradır.
Bu gömleğin zamdan önceki fiyatı kaç liradır?
A) 225 B) 240 C) 250 D) 260 E) 268
3) 4500 liralık bir mala %40 indirim yapıldığında yeni fiyatı kaç lira olur?
A) 2400 B) 2600 C) 2700
D) 3200 E) 35002
4) Bir malın etiket fiyatı %60 karla hesaplanmıştır. Bu mal etiket fiyatı üzerinden %25
indirimle satılarsa elde edilen kar yüzde kaç
olur?
A) 15 B) 18 C) 20 D) 23 E) 25
5) Bir satıcı mallarında %20 indirim uyguluyor. Satışın çok olduğunu görünce etiket fiyatına %20 zam yapıyor. Buna göre, satıcının ne
kadar kar veya zarar yaptığını bulunuz?
A) % 4 kar B) %2 kar C) ne kar ne zarar
D) % 4 zarar E) %2 zarar
6) Etiket fiyatı 312 lira olan bir ayakkabı
indirimli satışlarda 299 liraya satılarak maliyet fiyatına göre, %5 daha az kar elde edilmiştir. Buna göre, ayakkabının indirimli satı-
şındaki kar oranı maliyet fiyatı üzerinden %
kaçtır?
A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 24
7) Bir kırtasiyeci elindeki kalemlerin 60 tanesini %10 karla, geriye kalanları %30 karla
satıyor. Kırtasiyecinin bu satışın sonucundaki
karı %25 olduğuna göre, %30 karla kaç kalem
satmıştır?
A) 120 B) 140 C) 160 D) 180 E) 200
8) Bir seyyar satıcı 4 tanesini 760 kuruşa aldığı limonların 5 tanesini 1330 kuruşa satı-
yor. Satıcının aldığı tüm limonlar satıldığına
göre, karı yüzde kaçtır?
A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48
9) Kg ı 800 TL alınan yaş üzüm kuruyunca
ağırlığı %40 oranında azalmaktadır. Buna
göre, kuru üzümün kg ı kaç TL den satılmalı-
dır ki %20 kar edilsin?
A) 9 B) 11 C) 13 D) 15 E) 16
10) Bir kırtasiyeci elindeki defterlerin 10 tanesini %20 karla, geriye kalanını da %45
karla satıyor. Kırtasiyecinin bu defterlerin
tamamının satışından elde ettiği kar %35 olduğuna göre, %45 karla kaç tane defter satmış-
tır?
A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15
11) x liraya alınan bir mal %20 indirim ile
satılırsa 2x-72 liraya satılıyor. Buna göre, x
kaçtır?
A) 3 B) 5 C) 7 D) 9 E) 11 en iyi olarak secermisin lütfenn

1 5 1