Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-07T22:58:40+02:00

ORULAR

1-'Filozofların gerçeği bulma çabalarını bir dedektif romanına benzetebiliriz. Kimine göre katil Andersen, kimine göre Nielsen, ya da jepsen'dir. Gerçek bir polisiye öyküde bir gün gelir polis meseleyi çözüverir veya hiçbir zaman çözemez. Ancak ne olursa olsun meselenin mutlaka bir çözümü vardır.'

Parçada felsefi bilginin hangi temel özelliğine değinilmiştir?


 

 

2- Aşağıda tanımı verilen kavramları yazınız?

-Bir iddiayı, bir sonucu, bir örneği yeterli nedenler göstererek haklı çıkarma..................................

-Dış dünyada bulunan ve bilinçten bağımsız olarak var olandır................................

-Zihnimizdeki düşünce ile dış dünyadaki nesnenin bir biriyle örtüşmesidir, yargı bildirir...............

3- 'Birbirinden habersiz iki bilgin, aynı bilimsel kanunu bulabilir. Ama iki müzisyen aynı besteyi, iki ressam aynı tabloyu yapamaz.'

Parçada Sanat bilgisinin hangi özelliğine değinilmiştir?

 

 

4- Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları doldurunuz?

-Bilimsel yöntemle elde edilen, deney-gözlem yoluyla doğru olduğu gösterilebilen bilgilere.......... ..........bilgi denir. Kendisine veri olarak ele aldığı her türlü malzemeyi aklın eleştiri süzgecinden geçirerek elde edilen bilgi türü ise... ……..bilgidir.

- Matematiğin konusu olan sayılar, üçgenler ancak düşüncede ve akılda vardır. Bu yüzden Matematik ve Mantık .......................bilimlere örnek verilebilir.

-Bilgi felsefesinin diğer ismi.....................  ..................dir.

- Felsefenin kelime anlamı..................   ...............dir.

 

5- Dini bilginin dogmatik olması ne anlama gelmektedir?

…..

 

6- Aşağıda verilen ifadelerdeki boşlukları doldurunuz?

-Sokrates: 'Yüce düşünceleri doğuracak olan ben değilim, ben yalnızca başkalarındaki doğru düşüncelerin doğmasına yardımcı olabilirim' diyerek bilginin kaynağında....................kabul eder.

- Platon'a göre gerçek varlık dünyası, aklımızla kavradığımız, kesin, mutlak, zorunlu ve değişmez olan.........................dünyasıdır.

- İnsan için doğru bilgiye ulaşmanın imkansız olduğunu benimseyen anlayışa...........................denir.

 

7- Aşağıdaki ifadeleri 'felsefe' veya 'bilim' kelimelerinden uygun olanı ile tamamlayınız.

- Şüpheye dayanırım...........................,    -Öznelimdir....................,     -Birikimli ilerlerim...............

- Olanı incelerim.........................., -Genel olanı incelerim...........................

 

8- Septik filozof Timon aşağıda verilen sorulara hangi cevapları vermiştir?

-Nesnelerin gerçek yapısı nedir?.........................

-Nesneler karşısında tutumumuz ne olmalıdır?.....................

-Nesneler karşısındaki bu tutum bize ne kazandırır?..........................

 

9- Bir filozof olsaydınız sizde aşağıda verilen özelliklerden hangisini göremezdik?

-Bilgiyi arayan

-Meraklı

-Eleştirel

-Otoritelere bağlı

-Tutarlı

 

10- Çocukken annemin 'Terliyken soğuk su içme' diye onlarca kez beni ikaz ettiğini hatırlıyorum. Hiçbirisinde de hasta olmamıştım.

Diyen bir kişi hangi bilgi türünden bahsetmektedir?

.......................................

 

1 5 1