Cevaplar

2013-01-07T23:29:37+02:00

Eş anlam:Yazılış ve oknuşları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir

Sesteş:Yazılış ve okunuşları aynı anlamları farklı olan kelimeler

Zıt anlam:birbirinin tam tersi olan kelimeler

Terim:Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan kelimelere terim denir. Terimlerin anlamları dar ve sınırlıdır.

Yan anlam:Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişikanlamlara yan anlam denir

Mecaz anlam:Kelimenin gerçek anlamı dışında kullanılmasıdır.

Gerçek anlam:Kelime söylendiğinde akla gelen ilk anlamdır

0