1)Çoğrafi Keşifler in sonucunda toprak niçin önemini kaybetmiştir ?

2)Çoğrafi Keşifler in sonucunda toprağın önemini kaybetmesi Avrupanın toplum yapısını nasıl etkilemiştir ?

3)Çoğrafi Keşifler in sonucunda Avrupa'da Bilim ve sanata önem veren Mesen sınıfı niçin ortaya cıkmıştır ?

4)Osmanlı Devleti'nde Millet sistemi nedir ?

5)Salyaneli Eyaletler İle Salyenesiz Eyaletlerin farkı nedir ?

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-08T08:15:33+02:00

1)ARTIK İNSANLAR FARKLI YERLERDEN DAHA AZ VERGİ VERMEK İÇİN COĞRAFİ KEŞİFLER YAPILDIĞINDAN TOPRAKLAR ÖNEMİNİ KAYBETMİŞTİR

2)http://geograpy.blogcu.com/cografi-kesifler-sebebleri-ve-sonuclari/2944333

3)http://geograpy.blogcu.com/cografi-kesifler-sebebleri-ve-sonuclari/2944333

4)http://www.tefekkurdergisi.com/icerik.asp?dergi=51&konu=1352

5)Salyaneli eyaletler nedir?
Sal, Osmanlı Türkçesi'nde ''sene'' anlamına gelir. Yani her sene vergi toplanan eyaletlerdir. Salyaneli eyaletler, Tunus, Mısır, Cezayir, Yemen, Basra ve Bağdat gibi merkezden uzak eyaletlerdi. İltizam usulü ile yani peşin olarak, masraflar düşüldükten sonra mültezimler tarafından toplandıktan sonra İstanbul'a gönderilirdi.

Salyanesiz eyaletler nedir?
Merkeze yakın eyaletlerde toplanan bu vergiler, orada yerleşik bulunan dirlik sahipleri olan asker ve memurlara dağıtılırdı. Macaristan, Rumeli ve Anadolu toprakları salyanesiz eyaletlerdir. Burada da vergiler muhassallar tarafından toplanırdı.

Özel yönetimli eyaletler nedir?
İçişlerinde bağımsız, dışişlerinde Osmanlı'ya bağlı eyaletlerdir. Kırım, Eflak, Boğdan, Erdel ve Hz. Muhammed'in soyundan gelenler tarafından yönetilen Hicaz özel yönetimli eyaletlerdi. Manevi değerinden ötürü Hicaz'dan vergi alınmaz diğerlerinden tıpkı salyaneli eyaletler gibi iltizam usulü vergi alınırdı.

Not: Osmanlı'da manevi değerinden dolayı vergi alınmayan tek eyalet olan ve içişlerine karışılmayan Hicazlılar, Osmanlı'nın işgali sırasında İngilizlere destek vererek, Osmanlı'nın çökmesine önayak olmuşlardır.

 

EMEGE SAYGI

EN İYİ SEÇİP TEŞEKKÜR EDER MİSİN???

0