Cevaplar

2013-01-08T10:30:18+02:00
Açıklama

Atom kütlesi ve izotop kavramları tanımlanır ve periyodik tablonun ilk on sekiz elementinin atom kütleleri bulunur. Etkinlikte, kütle spektrometresi yöntemiyle elementlerin izotoplarının doğada bulunma yüzdeleri ölçülmekte ve bu bilgi kullanılarak elementlerin atom kütlesi hesaplanmaktadır. Karbon-12 izotopu kullanılarak atomik kütle biriminin, akb, kabul gören tanımı yapılmaktadır.

Ön Bilgiler

Atom kütlesi, proton, nötron kavramları daha önce öğrenilmiş olmalıdır.

Öğretim Programı İçindeki Yeri Kimya> Atomun Yapısı>Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı
1 5 1