Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-08T13:04:34+02:00

Taşlamalar: toplumdaki aksayan yönleri, bireysel yanlışlıkları, devlet yönetimindeki hataları... eleştirel bir dille konu edinir ve halk edebiyatında yermek-hicvetmek sözcüklerinin karşılığı olarak kullanılır.[1] Taşlamalar; semai ve koşma dizem (nazım) biçimleriyle yazılır.[1] Bu nazım şekilleri dörtlüklerden ibarettir; bunun için Divan edebiyatında dörtlüklerle yazılan ve felsefi-eleştirel dizem biçimleri olan rübai ve kıtalarla benzer özellikler gösterir. Taşlamalar divan edebiyatında bir tür olarak hicviyye karşılığını bulur. Hicviyye veya hiciv türünün Divan edebiyatındaki en büyük temsilcisi ise Nefi'dir.[2] Taşlamanın en önemli temsilcileri ise DertliRuhsati ve Seyrani gibi ozanlardır.[1]Taşlama geleneği, çağdaş Türk edebiyatı dairesinde de kendini göstermiştir

1 5 1