Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-08T13:27:53+02:00

yazarak çalışmak herzan yardımcı olur insana bn hep öyle yaparım :)

2 5 2
2013-01-08T13:28:28+02:00

2. ÜNİTE
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER ,
EŞİTSİZLİKLER ve FONKSİYONLAR
ÖĞRENME ALANI
CEBİR
ALT ÖĞRENME ALANI
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER
SÜRE
16 DERS SAATİ
KAZANIMLAR :
1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli
denklemlerin köklerini ve çözüm kümesini
belirler.
2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli
denklemlerin köklerini veren bağıntıyı
gösterir ve köklerin varlığını diskriminantın
işaretine göre belirler.
3. İkinci dereceden bir denklemin kökleri ile
katsayıları arasındaki bağıntıları gösterir.
4. Parametre içeren ikinci dereceden bir
denklemin, verilen koşullara uygun olacak
şekilde parametresini bulur.
5. Kökleri verilen ikinci dereceden bir
bilinmeyenli denklemi yazar.
6. İkinci dereceden bir bilinmeyenli bir
denkleme dönüştürülebilen denklemlerin
çözüm kümesini bulur.
7. İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem
sistemlerini açıklar ve ikinci dereceden bir
bilinmeyenli denkleme dönüştürülebilen
ikinci dereceden iki bilinmeyenli denklem
sistemlerinin çözüm kümesini bulur.
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ
DENKLEMLER
, , olmak üzere


Şeklindeki açık önermelere , ikinci dereceden
bir bilinmeyenli denklem denir. Bu denklemi
sağlayan x değerlerine denklemin kökü denir.

Örnek :
ikinci
dereceden denklemin sabit terimini bulunuz.
Örnek : .
ikinci
dereceden denklemin katsayılar toplamını
bulunuz

0