Cevaplar

2013-01-08T13:52:08+02:00

Gündem Maddeleri:

Açılış ve yoklama. Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarının okunması. Atatürk İlke ve İnkılâpları öğretim esaslarının derslere yansıtlıması. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi. Eğitim öğretim programının incelenerek ortak ders anlayışının ve ders işleyişinin oluşturulması. Konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik ve metotların belirlenmesi. Yeni İlköğretim Kurumları Yöneltmeliği’nde yapılan değişikliklerin değerlendirilmesi. Eğitim öğretim yılında uygulanacak sınavların zamanlarının belirlenmesi. Öğrencilere verilecek projelerin konusunun, verilme, toplanma ve değerlendirme esaslarının

belirlenmesi.

Dilek ve temenniler.              

   

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi:

 

Metin BOLAT  başkanlığında yapılan Matematik zümre öğretmenleri toplantısına matematik öğretmeni Ahmet ÇELİK katılmıştır.

 

Zümre Başkanı Metin BOLAT tarafından 1739 sayılı kanun okunarak Türk Milli Eğitimin genel amaçları belirtildi. Türk Mili Eğitiminin temel ilkeleri: Genellik ve eşitlik, Ferdin ve toplumun ihtiyaçları.,Yöneltme., Eğitim hakkı.,Fırsat ve imkan eşitliği,Süreklilik,Atatürk ilke ve inkılapları., Demokrasi eğitimi,Laiklik.,Bilimsellik.,Planlılık.,Karma eğitim.,Okul aile işbirliği., Her yerde eğitim.
0