Cevaplar

2013-01-08T14:33:28+02:00

Aralarında ilgi kurulabilen iki varlıktan zayıf olanı kuvvetli olana benzetmeye teşbih denir.

 

“Buz gibi soğuk ayran” söz grubunda, ayran soğukluk yönünden, kendisinden daha kuvvetli olan buza benzetilmiştir.

Bu örnekte de görüldüğü gibi benzetmede sözcükler temel anlamlarında kullanılır. Onun için benzetmeyi mecazla karıştırmamak gerekir.

Bir benzetmede dört öğe (unsur) bulunur:

“Durmuş saat gibiydi durup geçmeyen zaman” dizesinde:

1. Zaman: benzeyen (zayıf unsur)
2. Durmuş saat: kendisine benzetilen (kuvvetli unsur)
3. Gibiydi: benzetme edatı
4. Durup geçmeyen: benzetme yönüdür.

6 4 6