Cevaplar

2013-01-08T14:40:00+02:00

fen bilimlerinin denklemi

 

0
2013-01-08T14:40:34+02:00

** SUNUŞ ***
2011 yılında 100. kuruluş yılını kutlamış olan Yıldız Teknik Üniversitemizin Elektrik
Mühendisliği Bölümü öğrencileri için, hem çeşitli kaynaklardan yararlanılarak hem de
orijinal olarak üretilerek ortaya çıkmış olan
“PRATİK SORULAR (SORU BANKASI),
öğrencilerimizin mevcut teorik ve pratik bilgilerini uygulamaya koymaları ve
kendilerini sınamaları açısından yararlı olacağı düşünülerek hazırlanmıştır.
Öğrencilerimizin boş zamanlarında bu soruları incelemeleri, cevaplama yönünde çaba
harcamaları, henüz almadıkları derslere ait sorular varsa bunları geçmeleri, olabilecek
bilgi eksikliklerini belirleyerek gidermeleri ve –gerektiğinde- ilgili hocalarından yardım
almaları çok yararlı olacaktır. Bu sorular; elektrik mühendisliğinin tüm konularını
kapsayacak şekilde TEORİ, TASARIM, TERMİNOLOJİ, UYGULAMA ve ÖLÇME
alanları ile TEMEL MATEMATİK ve FİZİK alanlarını içermektedir. Sorular, belirli
bir alandaki sorulara odaklanmayı önlemek için, özellikle kategorize edilmemiştir.

Yurt dışında bu tür sorular oldukça yaygındır. Bu tür sorular (İng: Objective Type
Questions, Review Questions, Short Questions) doktora, sertifika programı, profesyonel
mühendis belgesi, vb. giriş sınavlarında (Entrance Exams) yaygındır. Salt bu sınavlara
özgü (ücretli) kurslar, kitaplar ve eğitim CD’leri bulunmaktadır. Yıl içi sınavlarda
(midterm exams) ve yıl içi ödevlerde de (assignments) bu tür sorular vardır.
Bu tür soruların en önemli yanları şunlardır:
• Bu tür sorular açık ve kısa olduğundan, cevaplama süreleri genelde çok kısadır.
Böylece olabildiğince çok soru sorma ve cevaplama olanağı doğmaktadır.
• Sayısal sorular belirli konularda kurgulanabildiği halde, bu tür sorular çok geniş
bir konu yelpazesinde hazırlanabilir. Şekil (Figure) ve formül gerekmez.
• Bu tür sorular teorik birikimin sınanması bakımından son derece yararlıdır.
• Bu tür sorular, yerine göre, “Doğru/Yanlış (True or False)”, “Evet/Hayır
(Yes/No)”, “Boş yerleri doldurunuz (Fill in the Blanks)” ve “Çoktan seçmeli
(Multiple Choice)” formatlarında olabilmektedir.
Bu tür soruların ülkemizdeki -mesleki bakımdan- en önemli örnekleri Tıp ve Diş
hekimliğindeki Uzmanlık Sınavlarıdır (TUS ve DUS). Elektrik Mühendisliğinde ise;
• Lisansüstü giriş sınavları (yazılı veya mülakat) sırasında,
• İş başvuru sınavları (yazılı veya mülakat; written / oral examination) sırasında,
• Uzun yıllardır yurt dışında yapılmakta olan, gelecekte ülkemizde de yapılması
gündemde olabilecek “Profesyonel Mühendis (PE)” sınavları sırasında,
bu tür sorular ile karşılaşma olasılığı bulunmaktadır.
Aşağıdaki sorular hazırlanırken, çok basit (sığ) sorulara asla yer verilmemiştir. Örneğin
kimi “Objective Type Electrical Engineering” kitaplarında yer alan 10 ohm’luk
dirençten 2 A geçiyorsa, uç gerilimi kaç volt olur? gibi bir soru, Bölümümüz öğrencilerine
yöneltilemeyecek kadar sığ bir sorudur. Soruların öğrencilerimizin teorik bilgi
birikimini ölçmelerine katkı sağlayacak nitelikte olmasına dikkat ve özen gösterilmiştir. 19 Kasım 2012 tarihi itibariyle, bu linkte yer alan soru sayısı 9500 dür.
Soruların gerek sayı gerekse içerik bakımından oldukça geniş kapsamlı tutulmasına d

0