Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-08T14:43:35+02:00

1.   Konunun önemine binaen her kademede gereken hassasiyet titizlikle gösterilip; terettüt edilen hususlarda sivil savunma uzmanlarından / ilçe sivil savunma müdürlerinden / itfaiye görevlilerinden yardım talep edilmelidir. 
2.   Cihazların üzerinde firma etiketinin dışında, ikinci bir etiket daha bulunmalıdır.(Bu etikette, YSC cinsi,Gaz ve dolu ağırlıkları, doldurulduğu tarih, bulunacağı yer, sorumlu şahıs, aylık kontrol tarihi ve imza olmalı ) 
3.   TSE dışı olup; dolumu yasak olan eski cihazlar doluma verilmemeli, bunları doldurmak isteyen firmalar Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmelidir. 
4.   Cihazların dolumu yaptırılacağı zaman firmalar araştırılmalı, yetki belgesi ve firma temsilcisinin kimlik kartı fotokopisi (gerekirse) alınmalıdır. 
5.   Cihazlar dolum için firmaya teslim edilirken kesinlikle boşaltılıp, o şekilde tutanakla teslim edilmelidir.(Bu şekilde, etiket değiştirilip doldurulmadan gelme riski önlenmiş olur) 

Umarım yardımcı olabilmişimdir..
Saygılarımlaa..

6.   Cihazlar dolum için firma yetkililerine teslim edilirken yerine yangın güvenliği için, yeterli miktarda emanet cihaz alınmalıdır. 
7.   Cihazların üzerine firmaların yapıştırdığı etiketteki dolum tarihi ile  son kullanma tarihine dikkat edilmelidir.( örneğin, dolum tarihi 15.03.2009 ise SKT 15.03.20011 olmalıdır ) 
8.   Cihazlar  iki yıllık garanti kapsamında olup;  ek ücret talep edilmeden altı aylık periyodik kontrollerinin firma tarafından yapılacağı hususu cihazlar alınırken veya doluma verilirken belirtilmelidir.(Bu süre içerisinde cihazların arızalanması veya boşalması durumunda ilgili firmalar ücretsiz olarak gerekeni yapacaktır)
9.   Kuru kimyevi tozlu cihazların zeminden 90 cm yüksekliğe monte edilmesi gerekip; topaklanma olmaması için, 15 günde bir alt üst edilmelidir.Ayrıca, yangın söndürme cihazının konulacağı yer, yangın çeşidine uygun olmalıdır. 
10.   Kuru kimyevi tozlu cihazların (üstte sol taraftaki) kontrolü,  cihazın başlığındaki ibreye bakılarak yapılabilir. İbre daima iki kırmızı arasındaki yeşili göstermelidir.Cihaz yeni alınsa veya doldurulsa bile,  bazen kendi kendine kullanılmadan boşalıp; sol taraftaki (başlangıç noktası olan sıfırı ) ibre gösterebilir.Bu durumda derhal  örneğine uygun tutanak tutularak ilgili firmaya gereği için haber verilmelidir. 
11.   Karbondioksitli cihazların kontrolü ise,  en az  altı ayda bir tartılarak yapılabilir.(örneğin, C02 cihazın darası 4 kg ise, net ağırlığı da 6 kg ise; toplam 10 kg ağırlığında olmalıdır.Bunun altında ise cihaz boşalmıştır.)

0
2013-01-08T14:43:37+02:00

burda cvp var link:http://www.osg.com.tr/forum/index.php?topic=3201.0

0