Cevaplar

2013-01-08T15:37:33+02:00
FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM
Maddelerin görünümünü keserek, parçalayarak, ufalayarak, hâl değişikliğine
uğratarak vb. yollarla değiştirebiliriz. Bu durumda madde kendi özelliğini kaybetmez;
sadece şekli, büyüklüğü yani görünümü değişir. Maddenin kimliğini değiştirmeden
sadece görünümünde meydana gelen değişiklikler fiziksel değişim olarak adlandırılır.
Örneğin, bir cam bardağı kırdığımızda, cam parçaları yine cam özelliğini taşır. Hatta bu
cam parçalarını daha küçük hâle getirdiğimizde o küçük parçalar hâlâ camdır. Camın kırılması, camı oluşturan maddelerin kimliğini değiştirmez, sadece camın görünümünde bir değişiklik meydana getirir.
Maddelerin hâl değiştirmesi fiziksel değişmedir. Katının erimesi, sıvının buharlaşması, buharın yoğuşması ve sıvının donarak katı hâle geçmesi sırasında, madde kimlik değiştirmez. Sadece maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki uzaklık değişir.

Örneğin; suyun hâl değişimi sırasında buz eriyip su hâline gelir. Daha sonra su da buharlaşarak gaz hâle geçer. Her üç durumda da suyun kimliği değişmez, sadece fiziksel değişime
uğrar.

Ekmeğin kızarması, sütün ekşimesi, kibritin, odunun, mumun ve kömürün yanması sırasında maddelerin kimlikleri değişir ve
farklı özellikte yeni maddeler oluşur. Karışım nedir?

İki veya daha çok maddenin kimyasal bir tepkime olmaksızın bir araya gelmesi. Karışımda karışımı meydana getiren cisimlerin atomlarında bir değişme olmaz. Bunlar yapılarını da değiştirmezler. Yalnız fiziksel olarak karışırlar. Metallerin karışımına alaşım denir. Alaşımlar metallerin eritilmesiyle elde edilir

Karışımı meydana getiren maddeler gözle veya optik aletlerle görülemiyorsa, karışıma homogen denir, aksi halde karışım heterogen olur. Karışımın fiziksel özellikleri kendini doğuran elemanların fiziksel özelliklerinden başkadır. Sıvılarla ve gazlarla da karışımlar meydana gelir. Mesela hava bir karışımdır. Hava; azot, oksijen, az olarak da helyum, argon ve neon karışımından meydana gelmiştir.

4 4 4